Wydrukuj tę stronę

Exatel S.A. z Warszawy patronem klasy technicznej w ZSTiO im. Stefana Banacha w Jarosławiu

Od lewej: A. Tomaszewski, R. Magryś, T. Chrzan.
5 czerwca 2017 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu a Exatel S.A. Dzięki tej współpracy już od początku roku szkolnego 2017/2018 powstanie klasa w zawodzie technik teleinformatyk. To pierwsza tego typu specjalizacja w tym rejonie Polski.

Umowa partnerska została podpisana pomiędzy władzami szkoły a przedstawicielem polskiej firmy telekomunikacyjnej należącej od niedawna do Skarbu Państwa. Dzięki niej, już od najbliższego roku szkolnego, zostanie uruchomiona klasa technikum w zawodzenie technik teleinformatyk. - Wiele się mówi, iż szkoły nie przekazują praktycznej wiedzy odpowiadającej aktualnym potrzebom firm. Szczególnie widać to w branży nowych technologii, gdzie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników jest ogromne. Dlatego wspólna inicjatywa ZSTiO w Jarosławiu oraz Exatel jest krokiem we właściwym kierunku - skomentował inicjatywę Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski, w którego obecności podpisano umowę.

- Jako nowoczesna szkoła zawodowa staramy się nadążać za rozwojem technologicznym i trendami rynku. Dlatego otwarcie tego atrakcyjnego zawodu jest dla nas czymś naturalnym, gdyż wykorzystujemy przy tym naszą bogatą bazę dydaktyczną oraz wysokie kwalifikacje nauczycieli.  Co więcej, jest to także realizacją naszej misji, aby nasi absolwenci wychodzili z prestiżowym zawodem w ręku. Kluczowe znaczenia odgrywa w tym nasz partner, firma Exatel. Dzięki niej uczniowie będą mogli zderzyć teorię z praktyką i tym samym lepiej przygotować się do wykonywania przyszłego zawodu – mówi Adam Tomaszewski, dyrektor ZSTiO im. Stefana Banacha w Jarosławiu.  

Współpraca ze strony Exatel nie ogranicza się tylko do objęcia patronatu nad tą specjalizacją. Przede wszystkim chodzi o bieżącą wymiana informacji w zakresie nowoczesnej technologii, wsparcie merytoryczne w trakcie nauki, dostęp do nowoczesnych urządzeń, czy różne form aktywacji wspierających rozwój uczniów.

- Chcemy pomóc w zdobyciu praktycznych umiejętności, niezbędnych do pracy w firmach teleinformatycznych takich jak Exatel. Co więcej, jako spółka Skarbu Państwa, bardzo poważnie podchodzimy do kwestii szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i kształcenia kadr. Chętnie wspieramy inicjatywy lokalne i wierzę, że wkrótce pojawią się kolejne tego dowody – mówi Rafał Magryś, wiceprezes zarządu Exatel S.A. 

Nabór do klasy o nowym profilu właśnie trwa.

***

Exatel to polski lider usług bezpieczeństwa ICT i operator telekomunikacyjny, który zarządza drugą w kraju siecią światłowodową o długości prawie 20 tys km. Security Operations Center (SOC) 24/7/365 chroni krytyczne zasoby banków, energetyki, wojska czy telekomunikacji.