Wydrukuj tę stronę

22. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „Kolędy i pastorałki”

Informacja prasowa (tekst, zdj.): organizatorzy Przeglądu

9 stycznia br. w kościele pw. św. Piotra i św. Pawła w Pawłosiowie odbył  się 22. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „Kolędy i pastorałki”. Organizatorami przeglądu byli : Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt Gminy Pawłosiów, Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa, Parafia Rzymskokatolicka w Pawłosiowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot. Przegląd poprzedziła Msza św.

W przeglądzie o charakterze konkursowym wzięło udział piętnaście zespołów śpiewaczych z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego, kultywujących tradycje śpiewania kolęd zarówno religijnych jak i świeckich, zakorzenionych w tradycji ludowej regionu Podkarpacia. Gminę Pawłosiów reprezentowało Stowarzyszenie Zespół Pieśni Biesiadnej „Wierzbianie” z Wierzbnej oraz Zespół Folklorystyczny „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa.

W wykonaniu uczestników, oprócz znanych kolęd, można było posłuchać także pastorałek oraz kantyczek.

Jury konkursu przyznało trzy równorzędne pierwsze miejsca; pięć równorzędnych drugich miejsc, trzy równorzędne trzecie miejsca, trzy równorzędne wyróżnienia oraz jedną nagrodę specjalną. Stowarzyszenie Zespół Pieśni Biesiadnej „Wierzbianie” z Wierzbnej oraz Zespół Folklorystyczny „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa otrzymały równorzędne drugie nagrody.

Informacja prasowa (tekst, zdj.): organizatorzy Przeglądu