Internetowa rezerwacja terminów dla osób rejestrujących pojazdy

  • Wydrukuj
  • Email
  • Internetowa rezerwacja terminów dla osób rejestrujących pojazdy. Uwaga! Uruchomiono ponownie możliwość zapisów do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu za pośrednictwem internetu. Internetowa rezerwacja terminów dostępna jest pod adresem https://rezerwacje.jaroslawski.pl/ oraz w dziale „Często wybierane” na pierwszej pozycji. Z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej obsługi petentów informujemy, że jedna osoba może dokonać MAKSYMALNIE JEDNEJ REZERWACJI NA DANY DZIEŃ. Druga i kolejne rezerwacje dokonane przez tę samą osobę na dany dzień ZOSTANĄ ANULOWANE. System ogranicza również liczbę rezerwacji dokonanych z danego adresu IP. Jedna rezerwacja uprawnia do załatwienia jednej sprawy zgodnie w wybraną kategorią.
  • Galeria

Uwaga! Uruchomiono ponownie możliwość zapisów do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu za pośrednictwem internetu.

Internetowa rezerwacja terminów dostępna jest pod adresem https://rezerwacje.jaroslawski.pl/ oraz w dziale „Często wybierane” na pierwszej pozycji.

Z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej obsługi petentów informujemy, że jedna osoba może dokonać MAKSYMALNIE JEDNEJ REZERWACJI NA DANY DZIEŃ. Druga i kolejne rezerwacje dokonane przez tę samą osobę na dany dzień ZOSTANĄ ANULOWANE. System ogranicza również liczbę rezerwacji dokonanych z danego adresu IP. Jedna rezerwacja uprawnia do załatwienia jednej sprawy zgodnie w wybraną kategorią.