Konsultacje Regionalnej Strategii Innowacji. Ważne dla przedsiebiorców!

  • Wydrukuj
  • Email
  • Konsultacje Regionalnej Strategii Innowacji. Ważne dla przedsiebiorców!. Zarząd Województwa Podkarpackiego rozpoczął konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP), stanowiący doprecyzowanie strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w obszarze rozwoju innowacyjności i konkurencyjności podkarpackiej gospodarki, jak również kształcenia kadr. RSI WP wyznaczać będzie tym samym kierunki polityki samorządu województwa w powyższych zakresach. Jest to strategia ukierunkowująca wydatkowanie środków na rozwój gospodarczy pochodzących z budżetu województwa i środków unijnych, w ramach której zidentyfikowane i opisane zostały regionalne inteligentne specjalizacje.  RSI WP jest dokumentem, który umożliwi Zarządowi Województwa wykazanie wypełnienia warunkowości podstawowej, a tym samym umożliwienie wydatkowania środków w ramach Priorytetu 1 Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Konsultacje RSI WP prowadzone będą w okresie od 5 sierpnia do 20 września na terenie całego województwa. Informacje na temat planowanych konferencji konsultacyjnych publikowane będą na stronie www.rsi.podkarpackie.pl. Zgłoszeń na poszczególne spotkania konsultacyjne można dokonywać poprzez link: https://formularze.podkarpackie.pl/index.php/konsultacje-rsi. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 3 sierpnia 2021 r. dostępny jest pod linkiem: https://rsi.podkarpackie.pl/wp-content/uploads/2021/08/Regionalna-Strategia-Innowacji-WP-na-lata-2021-2030-Projekt-1-2.pdf. Zgłaszanie uwag do powyższego dokumentu odbywa się poprzez formularz dostępny pod linkiem: (https://formularze.podkarpackie.pl/index.php/formularz-zglaszania-uwag-rsi). Termin do zgłaszania uwag upływa 20 września 2021 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego rozpoczął konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP), stanowiący doprecyzowanie strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w obszarze rozwoju innowacyjności i konkurencyjności podkarpackiej gospodarki, jak również kształcenia kadr. RSI WP wyznaczać będzie tym samym kierunki polityki samorządu województwa w powyższych zakresach.

Jest to strategia ukierunkowująca wydatkowanie środków na rozwój gospodarczy pochodzących z budżetu województwa i środków unijnych, w ramach której zidentyfikowane i opisane zostały regionalne inteligentne specjalizacje.  RSI WP jest dokumentem, który umożliwi Zarządowi Województwa wykazanie wypełnienia warunkowości podstawowej, a tym samym umożliwienie wydatkowania środków w ramach Priorytetu 1 Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Konsultacje RSI WP prowadzone będą w okresie od 5 sierpnia do 20 września na terenie całego województwa. Informacje na temat planowanych konferencji konsultacyjnych publikowane będą na stronie www.rsi.podkarpackie.pl.

Zgłoszeń na poszczególne spotkania konsultacyjne można dokonywać poprzez link: https://formularze.podkarpackie.pl/index.php/konsultacje-rsi.

Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 3 sierpnia 2021 r. dostępny jest pod linkiem: https://rsi.podkarpackie.pl/wp-content/uploads/2021/08/Regionalna-Strategia-Innowacji-WP-na-lata-2021-2030-Projekt-1-2.pdf.

Zgłaszanie uwag do powyższego dokumentu odbywa się poprzez formularz dostępny pod linkiem: (https://formularze.podkarpackie.pl/index.php/formularz-zglaszania-uwag-rsi). Termin do zgłaszania uwag upływa 20 września 2021 r.