Ważne dla organizacji pozarządowych!

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ważne dla organizacji pozarządowych!. Przypominamy o ważnym obowiązku, który spoczywa na organizacjach pozarządowych, w związku z kwietniową nowelizacją ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021.1132 t.j.). Za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów grożą wysokie kary. Największą zmianą związaną z nowelizacją ustawy jest ujęcie organizacji pozarządowych w katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych do tzw. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten od 31 października 2021 r. dotyczy wszystkich organizacji – do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia rejestrowe (poza stowarzyszeniami zwykłymi) oraz spółdzielnie. Organizacje te muszą jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2022 r., zgłosić w CRBR informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie aktualizować wpis przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni. Więcej szczegółów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej TUTAJ

Przypominamy o ważnym obowiązku, który spoczywa na organizacjach pozarządowych, w związku z kwietniową nowelizacją ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021.1132 t.j.). Za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów grożą wysokie kary.

Największą zmianą związaną z nowelizacją ustawy jest ujęcie organizacji pozarządowych w katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych do tzw. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten od 31 października 2021 r. dotyczy wszystkich organizacji – do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia rejestrowe (poza stowarzyszeniami zwykłymi) oraz spółdzielnie

Organizacje te muszą jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2022 r., zgłosić w CRBR informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie aktualizować wpis przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni.

Więcej szczegółów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej TUTAJ