Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

  • Wydrukuj
  • Email
  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak zwanych “kopciuchów”. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej. To ważny obowiązek dla właścicieli domów oraz zarządów budynków, który musi być dokonany w wyznaczonym terminie. Jeżeli tego nie dopełnią, grozi im grzywna w wysokości nawet do 500 zł. Ponadto deklaracja CEEB wymagana jest jeśli starasz się o dodatek osłonowy. Spis źródeł ciepła dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. Na złożenie deklaracji mamy czas do 30 czerwca 2022 r. Dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021. Dokładne informacje, instrukcje oraz formularze znajda Państwo TUTAJ Informacja za stroną Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB)

Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak zwanych “kopciuchów”. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej. To ważny obowiązek dla właścicieli domów oraz zarządów budynków, który musi być dokonany w wyznaczonym terminie. Jeżeli tego nie dopełnią, grozi im grzywna w wysokości nawet do 500 zł. Ponadto deklaracja CEEB wymagana jest jeśli starasz się o dodatek osłonowy.

Spis źródeł ciepła dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. Na złożenie deklaracji mamy czas do 30 czerwca 2022 r. Dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021.

Dokładne informacje, instrukcje oraz formularze znajda Państwo TUTAJ

Informacja za stroną Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB)