Centrum pomocy psychologiczno-prawnej uchodźcom z Ukrainy

  • Wydrukuj
  • Email
  • Centrum pomocy psychologiczno-prawnej uchodźcom z Ukrainy. Centrum psychologiczno-prawne założone przez Fundacji Instytutu im. Pawła Włodkowica ma za zadanie nieść bezpłatną doraźną pomoc potrzebującym. Utworzenie Centrum jest odpowiedzią na potrzeby osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych na Ukrainie. Poradnictwo nastawione jest na niwelowanie stresu związanego z wojną i koniecznością przesiedlenia się oraz zmiany otoczenia i kręgu kulturowego. W ofercie poradni znajdą się działania terapeutyczne adresowane do osób indywidualnych, ale także do całych rodzin. Zatrudnieni specjaliści sprawują dyżury stacjonarnie oraz online, tak aby zagwarantować dostęp do świadczonych usług jak największemu gronu potencjalnych odbiorców. W ramach placówki prowadzona jest skoordynowana bezpłatna pomoc prawną dla obywateli Ukrainy. Pomoc prawna dotyczy przede wszystkim konsultacji pobytowe związanych z legalizacją pobytu w Polsce, którą należy uznać za priorytetową. Dodatkowo, świadczone są usługi w zakresie porad prawnych w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych. Jak się wydaje, pobyt uchodźców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może potrwać co najmniej kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. W tym czasie napotkają oni liczne wyzwania, w tym także prawne. Porady prawne W ramach Centrum prowadzona jest skoordynowana bezpłatna pomoc prawną dla obywateli Ukrainy. Pomoc prawna jest udzielana przez doświadczonych radców prawnych lub adwokatów i dotyczy, przede wszystkim, konsultacji związanych z legalizacją pobytu w Polsce. Świadczone są także porady prawne w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych. Wsparcie psychologicznekonsultacje w ramach interwencji kryzysowej skierowane do osób doświadczających zagubienia i kryzysu w związku z opuszczeniem ojczyzny psychoterapia indywidualna skierowaną do osób dorosłych od 17 roku życia grupy wsparcia dla kobiet, będących matkami – potrzebującymi odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości, poza rodzinnym krajem,dla młodych dorosłych (do 30 roku życia) – borykających się z doświadczeniami stresu i niepokoju, w związku z opuszczeniem ojczyzny i potrzebą podjęcia nowych zadań w obcym kraju.Szczegóły na stronie https://instytutrp.org/projekty/centrum-pomocy/ Informacja: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Centrum psychologiczno-prawne założone przez Fundacji Instytutu im. Pawła Włodkowica ma za zadanie nieść bezpłatną doraźną pomoc potrzebującym. Utworzenie Centrum jest odpowiedzią na potrzeby osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych na Ukrainie. Poradnictwo nastawione jest na niwelowanie stresu związanego z wojną i koniecznością przesiedlenia się oraz zmiany otoczenia i kręgu kulturowego. W ofercie poradni znajdą się działania terapeutyczne adresowane do osób indywidualnych, ale także do całych rodzin.

Zatrudnieni specjaliści sprawują dyżury stacjonarnie oraz online, tak aby zagwarantować dostęp do świadczonych usług jak największemu gronu potencjalnych odbiorców.

W ramach placówki prowadzona jest skoordynowana bezpłatna pomoc prawną dla obywateli Ukrainy. Pomoc prawna dotyczy przede wszystkim konsultacji pobytowe związanych z legalizacją pobytu w Polsce, którą należy uznać za priorytetową.

Dodatkowo, świadczone są usługi w zakresie porad prawnych w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych. Jak się wydaje, pobyt uchodźców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może potrwać co najmniej kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. W tym czasie napotkają oni liczne wyzwania, w tym także prawne.

Porady prawne

W ramach Centrum prowadzona jest skoordynowana bezpłatna pomoc prawną dla obywateli Ukrainy. Pomoc prawna jest udzielana przez doświadczonych radców prawnych lub adwokatów i dotyczy, przede wszystkim, konsultacji związanych z legalizacją pobytu w Polsce.

Świadczone są także porady prawne w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych.

Wsparcie psychologiczne

  • konsultacje w ramach interwencji kryzysowej skierowane do osób doświadczających zagubienia i kryzysu w związku z opuszczeniem ojczyzny
  • psychoterapia indywidualna skierowaną do osób dorosłych od 17 roku życia
  • grupy wsparcia dla kobiet, będących matkami – potrzebującymi odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości, poza rodzinnym krajem,
    dla młodych dorosłych (do 30 roku życia) – borykających się z doświadczeniami stresu i niepokoju, w związku z opuszczeniem ojczyzny i potrzebą podjęcia nowych zadań w obcym kraju.

Szczegóły na stronie https://instytutrp.org/projekty/centrum-pomocy/

Informacja: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie