Remont drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice – Morawsko

  • Wydrukuj
  • Email
  • Remont drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice – Morawsko. Prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice – Morawsko od km 0+012 do km około 1+514 zbliżają się ku końcowi. W dniach 12.04-13.04. b.r. została położona warstwa ścieralna, do wykonania pozostały pobocza oraz prace porządkowe. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. z o.o.

Prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice – Morawsko od km 0+012 do km około 1+514 zbliżają się ku końcowi. W dniach 12.04-13.04. b.r. została położona warstwa ścieralna, do wykonania pozostały pobocza oraz prace porządkowe.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. z o.o.