Przypominamy o ważnym obowiązku, który spoczywa na organizacjach pozarządowych, w związku z …

Więcej

Od 17 maja 2021 r. zadania realizowane ze środków PFRON (dotychczas w…

Więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w ramach zadań własnych…

Więcej