Zaproszenie dla przedstawicieli KGW na "Babciną spiżarnię" edycja 2021

  • Wydrukuj
  • Email
  • Zaproszenie dla przedstawicieli KGW na "Babciną spiżarnię" edycja 2021. Konkurs "Z babcinej spiżarni" skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie aktywizacji społecznej kobiet z terenu powiatu jarosławskiego. Jednym z jego głównych celów jest prezentacja kuchni regionalnej i dziedzictwa kulinarnego ziemi jarosławskiej. Komisja konkursowa będzie oceniać przetwory tradycyjne w 3 kategoriach: owoce, warzywa oraz mięso i ryby. Organizatorem konkursu "Z babcinej spiżarni" jest starosta jarosławski Stanisław Kłopot, we współpracy z Powiatową Radą Kół Gospodyń Wiejskich w Jarosławiu oraz Zespołem Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie. Partnerem tegorocznej X edycji jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a konkurs swym patronatem honorowym objął poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza online, w terminie od 6 do 10 października 2021 r. Będzie on dostępny pod adresem internetowym https://forms.gle/nqpPa2MofdtRDRPt7 Z powodu pandemii liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator powiadomi telefonicznie organizacje, które zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie. Wydarzenie odbywa się jedynie z udziałem przedstawicieli zarejestrowanych KGW i stowarzyszeń. Regulamin wraz z załącznikami poniżej, jako załączniki. UWAGA! Informujemy, iż nastąpiła zmiana w Regulaminie Konkursu, poprzez dodanie w paragrafie 4 ustępu 11 o treści: „W przypadku niewypełnienia limitu wskazanego w ust. 4 do udziału w konkursie mogą zostać zakwalifikowane pozostałe organizacje, według kolejności zgłoszeń.”

Konkurs "Z babcinej spiżarni" skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie aktywizacji społecznej kobiet z terenu powiatu jarosławskiego. Jednym z jego głównych celów jest prezentacja kuchni regionalnej i dziedzictwa kulinarnego ziemi jarosławskiej. Komisja konkursowa będzie oceniać przetwory tradycyjne w 3 kategoriach: owoce, warzywa oraz mięso i ryby.

Organizatorem konkursu "Z babcinej spiżarni" jest starosta jarosławski Stanisław Kłopot, we współpracy z Powiatową Radą Kół Gospodyń Wiejskich w Jarosławiu oraz Zespołem Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie. Partnerem tegorocznej X edycji jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a konkurs swym patronatem honorowym objął poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan.

Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza online, w terminie od 6 do 10 października 2021 r. Będzie on dostępny pod adresem internetowym https://forms.gle/nqpPa2MofdtRDRPt7

Z powodu pandemii liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator powiadomi telefonicznie organizacje, które zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie. Wydarzenie odbywa się jedynie z udziałem przedstawicieli zarejestrowanych KGW i stowarzyszeń.

Regulamin wraz z załącznikami poniżej, jako załączniki.

UWAGA! Informujemy, iż nastąpiła zmiana w Regulaminie Konkursu, poprzez dodanie w paragrafie 4 ustępu 11 o treści: „W przypadku niewypełnienia limitu wskazanego w ust. 4 do udziału w konkursie mogą zostać zakwalifikowane pozostałe organizacje, według kolejności zgłoszeń.”

plakat

Załączniki do pobrania

Regulamin 2021.pdfplik w formacie .PDF (58 Pobrań)
Zalacznik nr 1_Receptury.docxplik w formacie .DOCX (55 Pobrań)
Oswiadczenie nowe.docxplik w formacie .DOCX (32 Pobrań)