21 marca 2008 r. zmarł śp. Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz - działacz opozycji w czasach PRL, w wolnej Polsce poseł, senator, wiceburmistrz Jarosławia. W przeddzień tej rocznicy starosta jarosławski Stanisław Kłopot, członek Zarządu Powiatu Marek Kisielewicz, poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jarosławia Bożena Łanowy złożyli kwiaty i zapalili znicz na Jego grobie. 19 marca 2008 Andrzej...

Więcej

21 lutego 2020 r. odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą młodzieży Jarosławia i ziemi jarosławskiej, którzy ochotniczo  w 1914 roku wyruszyli do Legionów, walczyć o wolną Polskę. Odtworzono ją z inicjatywy rodziny kpt. Serafina Dobrzańskiego i nie przez przypadek umiejscowiono w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki, czyli tam, gdzie niegdyś znajdowało się Towarzystwo „Sokół”. Tak o tych wydarzeniach i oddziale młodych patriotów...

Więcej

W rocznicę deportacji mieszkańców Wietlina i Dresiny, którzy 80 lat temu, decyzją sowieckiego totalitaryzmu zostali deportowani na Sybir, do Kazachstanu i Besarabii, 9 lutego odbyły się uroczystości rocznicowe. Uczestniczyli w nich także przedstawiciele samorządu powiatowego, na czele ze starostą jarosławskim Stanisławem Kłopotem, członkiem Zarządu Powiatu Krzysztofem Cebulakiem oraz radnym powiatowym Kamilem Dziukiewiczem. Podobne upamiętnienia deportowanych na "nieludzką ziemię" odbyły się...

Więcej

Poszukiwanie i odkrywanie historii, a czasami tajemnic kamiennych krzyży, to pasja Grzegorza Ciećki, tegorocznego stypendysty ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki otrzymanemu stypendium twórczemu w jego kwerendzie została również uwzględniona ziemia jarosławska! W swoich poszukiwaniach skorzysta on między innymi z efektów inwentaryzacji turystyczno-krajoznawczej powiatu jarosławskiego, przeprowadzonej w latach 2016 – 2017, udostępnionych mu przez starostwo powiatowe w Jarosławiu. Samorząd powiatowy...

Więcej

W starostwie powiatowym w Jarosławiu wręczono dyplomy i drobne upominki dla wyróżniających się uczestników Świątecznego Festiwalu Młodych Talentów. Wydarzenie, którego pierwsza edycja zakończyła się pod koniec ubiegłego roku, skierowane było do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Jego organizatorem był samorząd powiatowy, we współpracy z wójtami gmin z terenu powiatu jarosławskiego. - Festiwal był ważnym uzupełnieniem akcji „Jarosławskie w niepodległej”....

Więcej

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu organizowane są już po raz dwunasty. Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem jest prof. Wacław Wierzbieniec z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tym roku obchody odbywają się na Podkarpaciu w ponad 30 miejscowościach i potrwają do 2 lutego. W Jarosławiu obchody zaplanowane zostały 28 stycznia 2020 roku. Rozpoczęły się od upamiętnieniem ofiar...

Więcej

Film TVP3 Rzeszów poświęcony jest losom uczniów Państwowej Szkoły Budowlanej w Jarosławiu, którzy w maju 1940 r. zostali aresztowani, a 14 czerwca przewiezieni pierwszym transportem do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. W materiale wykorzystano fragmenty inscenizacji zrealizowanej przez uczniów, nauczycieli, mieszkańców Jarosławia oraz grupę rekonstrukcyjną z Przemyśla w 2016 r., także dzięki pomocy samorządu powiatowego.  Film do obejrzenia dostępny jest TUTAJ O...

Więcej

Wkroczenie Sowietów w granice powiatu jarosławskiego w lipcu 1944 rozpoczęło szereg działań, które doprowadziły do załamania gospodarczego oraz głębokich zmian etnicznych, kulturalnych i religijnych. U ich podstaw leżała narzucona przez Józefa Stalina umowa o wymianie ludności podpisana 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, a rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Jej realizacja doprowadziła do wyludnienia i zaniku wielu...

Więcej

10 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie i Patrioci” organizowanego przez Fundację Instytut Łukasiewicza. Celem konkursu było rozpowszechnianie sylwetek wybitnych polskich sportowców, ich patriotycznej postawy, którzy w czasie wojny odłożyli sportowe atrybuty, przyjmując na ich miejsce torby kurierskie i samą w sobie broń. Wyróżniona młodzież z całej Polski została zaproszona do Sali Kolumnowej,...

Więcej

Z okazji zakończenia obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej Akademia Dziedzictwa Kresów zaprasza do udziału – w otwartej dla publiczności – sesji p.t. „Dziedzictwo Unii Obojga Narodów – perspektywa wspólnoty państw i narodów Europy Środkowo-Wschodniej w XXI wieku.” Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia w jarosławskim muzeum, kamienicy Orsettich. Początek o 16.00. W programie sesji organizatorzy przewidzieli m.in. prelekcję programową, która wygłosi prof....

Więcej