Wydrukuj tę stronę

Uroczysta gala wręczenia tytułu „Samochodowej szkoły roku 2019”

Informacja prasowa (tekst i zdjęcia): Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
19 czerwca społeczność szkolna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wzięła udział w uroczystej gali z okazji wręczenia NOMINACJI NADAJĄCEJ TYTUŁ „SAMOCHODOWA SZKOŁA ROKU 2019”. Uroczystość miała miejsce w auli Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu.

Galę rozpoczął dyrektor ZSTiO Adam Tomaszewski, który  powitał przybyłych gości. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Stanisław Fundakowski – Podkarpacki Wicekurator Oświaty; Anna Huk – radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski, Marta Kurpiel – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Dyrektor szkoły Adam Tomaszewski w swym przemówieniu odniósł się do tradycji i Patrona Szkoły – Stefana Banacha, podkreślił ważność i rangę motta ZSTiO „sapere aude – odważ się być mądrym”. Uczniowie z MECHANIKA udowodnili, że ta odwaga nie jest im obca. W tym roku szkolnym odnieśli spektakularne sukcesy w licznych konkursach i olimpiadach o randze ogólnopolskiej. Zdobyli 14 INDEKSÓW  na wyższe uczelnie techniczne w kraju. Wywalczyli zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Gościem honorowym gali była Ewa Berus – Prezes Wydawnictw Komunikacji i Łączności w Warszawie – głównego organizatora XX edycji Olimpiady Techniki Samochodowej rozegranej w roku szkolnym 2018/2019. Pani Prezes dokonała uroczyście wręczyła nominację nadającą tytuł „SAMOCHODOWA SZKOŁA ROKU 2019 ” dla ZSTiO w Jarosławiu.

Szkoła za zdobycie tytułu otrzymała od Wydawnictwa Auto Moto Serwis s.c. cenne nagrody. To nowoczesny sprzęt, który zostanie wykorzystany do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych.

Przypomnijmy skąd tytuł? Uczniowie z ZSTiO w Jarosławiu po raz pierwszy w historii szkoły wzięli udział w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Techniki Samochodowej zorganizowanej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i uzyskali tytuł finalisty. Szkołę reprezentowali: Kamil Czekierda i Robert Pielach (kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych). Opiekunowie uczniów w Olimpiadzie: Krzysztof Żołyniak, Mariusz Skupień (nauczyciele przedmiotów zawodowych).

Uroczysta gala stała się również okazją do podsumowania i zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Tradycją szkoły jest, że najlepszy uczeń otrzymuje z rąk dyrektora statuetkę z brązu „Laur Banacha” za szczególne osiągnięcia. W tym roku  laur uzyskał GABRIEL MAJ – uczeń klasy trzeciej technikum, kształcący się w zawodzie technik elektronik.

Natomiast wyróżniający się uczniowie, w obecności rodziców, otrzymali z rąk dyrektora szkoły świadectwa i nagrody.

Uczestnicy uroczystej gali mieli okazję do obejrzenia filmów  i  prezentacji ukazujących tegoroczne spektakularne dokonania uczniów.

Informacja prasowa (tekst, zdj.):ZSTiO w Jarosławiu