Wydrukuj tę stronę

Klasy patronackie z wizytą w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

18 maja 2022 roku uczniowie klas trzecich Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, kształcący się w zawodzie technik ekonomista, w ramach „klas patronackich”  mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia wykładowców Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zawarte w styczniu br. porozumienie umożliwia uczniom udział w zajęciach (wykładach otwartych i warsztatach) oraz projektach, wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię.

Tematyka obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Co łączy postaci John F. Kennedy’ego, Nelsona Mandelę, Steve’a Jobsa i Mahatmę Gandhiego?  - rozważania o roli Lidera" – Małgorzata Leśniowska-Gontarz; 
  2. "Komunikacja interpersonalna – co pomaga w byciu przekonywującym?" - Joanna Podgórska;
  3.  „Umysł jest jak spadochron….” – techniki generowania pomysłów przydatne w szkole, pracy i życiu codziennym" - Karolina Palimąka

Wszystko po to  by wzbudzić ciekawość, podzielić się wiedzą oraz wskazać możliwości budowania swojej ścieżki zawodowej.

Informacja prasowa (tekst, zdj.): ZSEiO w Jarosławiu