Dla inwestorów

 • atrakcyjne przygraniczne położenie na szlaku komunikacyjnym Wschód - Zachód,
 • dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa,
 • tereny pod inwestycje,
 • duży potencjał ludzki,
 • korzystna struktura wiekowa ludności,
 • różnorodność typów szkół zawodowych, dobrze rozwinięta sieć szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych,
 • rozwijające się szkolnictwo wyższe,
 • dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji,
 • baza magazynowo - przetwórcza dla rolnictwa,
 • urodzajne ziemie - wysoki wskaźnik bonitacji gleb.

Powiat Jarosławski - miejsce pełne szans i możliwości inwestycyjnych

Powiat Jarosławski - przestrzeń dla udanych inwestycji

Atrakcyjne warunki dla inwestorów i przedsiębiorców - nowe miejsca pracy

Powiat Jarosławski usytuowany jest na wschodniej ścianie województwa podkarpackiego. Od wschodu graniczy z Ukrainą, od północnego wschodu z powiatem lubaczowskim, północnego zachodu z przeworskim, od południa natomiast z przemyskim. Powiat niemal w całości położony jest we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, tylko jego południowe krańce sięgają pasma pierwszych wzniesień Pogórza Karpackiego, w tej części zwanego Pogórzem Dynowskim.

Obszar powiatu obejmuje 1 029 km2. Zamieszkuje go około 120 tys. osób (tendencja zmienna). W skład powiatu wchodzą: 2 gminy miejskie: Jarosław i Radymno, 1 gmina miejsko - wiejska: Pruchnik oraz 8 gmin wiejskich: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica.

Sieć dróg i szlaków kolejowych

Położenie Powiatu Jarosławskiego na szlakach komunikacyjnych oraz nieduża odległość do przejść granicznych stwarzają dogodne warunki do inwestowania.

Przez teren powiatu jarosławskiego przebiega autostrada A4 (E 40) Jędrzychowice - Wrocław - Katowice - Rzeszów - Korczowa. Droga kontynuuje bieg niemieckiej autostrady A4 z kierunku Drezna, a także wpisuje się w ciąg europejskiej trasy bezpośredniej Wschód -Zachód E40.

Kierowcy poruszający się autostradą A4 mogą korzystać na terenie powiatu jarosławskiego z czterech zjazdów, w tym z węzła Korczowa. To ostatni na terenie Polski węzeł komunikacyjny, umożliwiający zjazd z autostrady A4 przed przekroczeniem polsko-ukraińskiej granicy.

Istotne znaczenie dla komunikacji mają drogi krajowe. Przez Powiat Jarosławski przebiega droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemyśl i droga krajowa nr 94 Zgorzelec - Korczowa, która dociera do granicy państwa z Ukrainą i jest drogą alternatywną dla autostrady A4. Ponadto przez powiat biegnie linia kolejowa nr 91 (Kraków - Medyka) oraz linia kolejowa nr 101 (Munina - Hrebenne).

 • Korczowa - Rzeszów - ok. 90 km (autostrada A4)
 • Korczowa - Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów Jasionka - ok. 95 km (autostrada A4)
 • Jarosław - Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów Jasionka - ok. 55 km (autostrada A4)
 • Korczowa - Lublin - ok. 183 km
 • Jarosław - Lublin - ok. 153 km
 • Jarosław - Port Lotniczy Lublin, Świdnik - 161 km
 • Korczowa - Kraków - 263 km (autostrada A4)
 • Jarosław - Kraków- 222 km (autostrada A4)
 • Jarosław - Port Lotniczy Kraków - Balice, Balice - 235 km (autostrada A4)
 • Korczowa - Warszawa - 373 km
 • Jarosław - Warszawa - 343 km
 • Jarosław - Lotnisko Chopina w Warszawie - 349 km
 • Korczowa - Wrocław - 527 km (autostrada A4)
 • Jarosław - Wrocław - 488 km (autostrada A4)
 • Korczowa - Port Lotniczy Wrocław - 535 km (autostrada A4)
 • Korczowa - Katowice - 340 km (autostrada A4)
 • Jarosław - Katowice - 301 km (autostrada A4)
 • Korczowa - Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach - 366 km (autostrada A4)

Lotniska

Atrakcyjność inwestycyjną Powiatu Jarosławskiego obok doskonałej lokalizacji na trasie Wschód - Zachód wzmacnia również dostępność dla inwestorów Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka oddalonego od Jarosławia o ok. 55 km. Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka w swojej ofercie proponuje loty do Warszawy oraz kilkunastu stolic i miast europejskich.

Na terenie Powiatu Jarosławskiego w miejscowości Laszki oddalonej od stolicy powiatu o ok. 20 km funkcjonuje lądowisko LASZKI przystosowane do lotniczego wykorzystania. Zarządzającym lądowiskiem LASZKI jest Aeroklub Ziemi Jarosławskiej. Korzystanie z lądowiska LASZKI przez dowódców statków powietrznych może się odbywać za każdorazową zgodą zarządzającego i po zachowaniu procedur obowiązujących w czasie wykonywania lotów z lądowiska.

Odległości od stolicy powiatu - Jarosławia i przejścia granicznego w Korczowej - do ważniejszych portów lotniczych wynosi:

 • Jarosław - Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów Jasionka - ok. 55 km (autostrada A4)
 • Jarosław - Port Lotniczy Lublin, Świdnik - 161 km
 • Jarosław - Port Lotniczy Kraków - Balice, Balice - 235 km (autostrada A4)
 • Jarosław - Lotnisko Chopina w Warszawie - 349 km
 • Korczowa - Port Lotniczy Wrocław - 535 km (autostrada A4)
 • Korczowa - Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach - 366 km (autostrada A4)

Przejścia graniczne

Drogowe przejście graniczne Korczowa - Krakowiec położone w Powiecie Jarosławskim jest największym przejściem granicznym z Ukrainą. Czynne jest całodobowo, z odprawami o pełnym zakresie ruchu osobowo-towarowego. Jest to jedyne na Podkarpaciu przejście graniczne, gdzie przeprowadza się kontrolę fitosanitarną i weterynaryjną.

Na wschodniej granicy państwa z Ukrainą alternatywą dla drogowego przejścia granicznego w Korczowej-Krakowcu są przejścia graniczne: Medyka-Szeginie (32 km od przejścia Korczowa-Krakowiec) i Budomierz - Hruszew (38 km od przejścia Korczowa-Krakowiec).

Poza dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową na inwestorów czeka również rozwinięta baza logistyczna.

Poza dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową na inwestorów czeka również rozwinięta baza logistyczna.

Centrum Logistyczne Medyka - Żurawica

W pobliżu granicy z Ukrainą znajduje się Centrum Logistyczne Medyka - Żurawica prowadzone przez PKP Cargo. Centrum obsługuje wymianę handlową głównie pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą i Rosją. Posiada 6 terminali przystosowanych do przeładunku wszelkich materiałów i specjalizuje się w przeładunku towarów w rejonie kolejowego przejścia granicznego z Ukrainą Medyka-Mościska.

Korczowa Dolina

W bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-ukraińskiej przy autostradzie A4 zlokalizowane jest Centrum Handlu Dolina Korczowa. Docelowo funkcjonować będą trzy hale: Kijowska, Lwowska i Doniecka z parkingiem na 2 200 miejsc. Dolina Korczowa będzie zapewniać parking, obecność na miejscu służb celnych, powierzchnie handlowe, hotel, stację benzynową, warsztat samochodowy i centrum części zapasowych. Centrum logistyczne będzie mogło pomieścić logistykę, centrum dystrybucji i przechowywania towarów, w tym chłodzonych oraz zakłady produkcyjne. Centrum znajduje się w strefie ruchu bezwizowego.

Ruch dla samochodów ciężarowych będzie wyłączony na ostatnim odcinku autostrady do przejścia granicznego. Wszystkie ciężarówki będą zobowiązane do opuszczenia autostrady na ostatnim zjeździe przed granicą i drogą krajową nr 4 będą zobowiązane dojechać, obok Doliny Korczowa, do przejścia granicznego.

Korczowa Logistics Park

Na terenie przygranicznym w miejscowości Młyny (gmina Radymno) powstaje także park magazynowo - produkcyjny klasy A, o powierzchni ponad 50 000 m 2 - Korczowa Logistic Park. Jest on zlokalizowany w odległości około 1,5 km od węzła komunikacyjnego autostrady A4 „Węzeł Korczowa", w strefie ruchu bezwizowego z Ukrainą. W ramach projektu powstaną trzy budynki o funkcji magazynowej lub produkcyjnej z powierzchnią biurową, parkingami, możliwością produkcji i skorzystania z szeroko pojętych usług logistycznych. Ze względu na swoje strategiczne położenie w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym, biegnącym z Europy Zachodniej na Ukrainę projekt jest adresowany do firm z całej Europy. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji nastąpiło w 2016 r.

Poza granicami Powiatu Jarosławskiego na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest dodatkowo kilkanaście wyspecjalizowanych centrów logistycznych obsługujących inwestorów, m.in. w Rzeszowie i w Głogowie Małopolskim.

Jednym z kluczowych wyzwań związanych realizacją inwestycji jest wybór odpowiedniej lokalizacji oraz wszechstronne wsparcie na etapie planowania i realizacji przedsięwzięcia. Kompleksową obsługę inwestora zapewniają instytucje okołobiznesowe.

Wybrane instytucje służące pomocą inwestorom:

Szeroką ofertę instytucji otoczenia biznesu uzupełnia współpraca lokalnych władz samorządowych. Inwestor może liczyć również na pomoc i wskazówki ze strony pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz urzędów gmin z terenu Powiatu Jarosławskiego w zakresie dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności zwianych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na terenie powiatu.