Ballada o drzewach

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ballada o drzewach. Zanim ludzie zobaczyli niebo, najpierw długo oglądali korony drzew - tymi słowami rozpoczął Edward Marszałek promocję swej kolejnej książki pt. „Podkarpackie ballady o drzewach". Promocja odbyła się 19 października 2010 roku w Sali Senackiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.Jej autor na co dzień pracuje jako rzecznik w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, jest leśnikiem, przewodnikiem górskim i ratownikiem GOPR, redaktorem naczelnym Echa Połonin, autorem kilkunastu książek o różnej tematyce, fotografem, animatorem kultury, speleologiem...Licząca 270 stron książka wydana została z inicjatywy RDLP w Krośnie z okazji Święta Drzewa. Książka jest bogato ilustrowana, zasadniczą cześć stanowią 22 ballady o 22 gatunkach drzew. W każdej opowieści autor nie tylko opisuje gatunki, ale przypomina wierzenia, zwyczaje i tradycje z nimi związane. Wszystkie opisy drzew ilustrowane są fotografiami oraz rysunkami leśnika, Jarosława Janickiego.Jeden z rozdziałów książki poświęcony jest najstarszym i największym drzewom Podkarpacia. Miło że w zestawieniu najbardziej okazałych drzew spośród pomników przyrody województwa podkarpackiego znalazło się 6 drzew naj..... rosnące w Powiecie Jarosławskim. I tak:W parku krajobrazowym przy dawnej rezydencji książąt Czartoryskich w Pełkiniach -Wygarki rosną: - cis pospolity z silnie rozbudowaną koroną, o obwodzie pnia 212 cm. wysokość15 m. - w 1989 roku uznany za pomnik przyrody; oraz dwie daglezje zielone, obwód pnia 298 i 280 cm., wysokość 37 m. – w 1989 roku uznane zostały za pomniki przyrody.Obok drogi wiodącej do bocznej bramy parku krajobrazowego Pełkinie –Wygarki rosną dwa orzechy szare – o obwodzie pnia 366 i 350 cm. wysokości 26 m. Oba okazy znane zostały za pomniki przyrody w 1989 roku.Na terenie gimnazjum w Radymnie (teren dawnych koszar) rośnie iglicznia trójcierniowa o obwodzie pnia 332 cm., wysokość 32 m. uznana za pomnik przyrody w 2005 r. Niestety radymiańska iglicznia porażona jest żółciakiem siarkowym –grzybem zabijającym drzewo dość szybko, stąd jej lata żywotności są policzone.Celtowie wierzyli, że ludzie nie rodzą się pod gwiazdozbiorami, ale pod drzewami. Dlatego, jeśli ktoś chce poznać to jedno jedyne drzewo, któremu przypisane są jego losy, polecam rozdział z celtyckim horoskopem leśnym.Książkę można zamówić na http://www.rsdruk.pl.Jacek Hołub - przewodnik terenowy
Zanim ludzie zobaczyli niebo, najpierw długo oglądali korony drzew - tymi słowami rozpoczął Edward Marszałek promocję swej kolejnej książki pt. „Podkarpackie ballady o drzewach". Promocja odbyła się 19 października 2010 roku w Sali Senackiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jej autor na co dzień pracuje jako rzecznik w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, jest leśnikiem, przewodnikiem górskim i ratownikiem GOPR, redaktorem naczelnym Echa Połonin, autorem kilkunastu książek o różnej tematyce, fotografem, animatorem kultury, speleologiem...

Licząca 270 stron książka wydana została z inicjatywy RDLP w Krośnie z okazji Święta Drzewa. Książka jest bogato ilustrowana, zasadniczą cześć stanowią 22 ballady o 22 gatunkach drzew. W każdej opowieści autor nie tylko opisuje gatunki, ale przypomina wierzenia, zwyczaje i tradycje z nimi związane. Wszystkie opisy drzew ilustrowane są fotografiami oraz rysunkami leśnika, Jarosława Janickiego.

Jeden z rozdziałów książki poświęcony jest najstarszym i największym drzewom Podkarpacia. Miło że w zestawieniu najbardziej okazałych drzew spośród pomników przyrody województwa podkarpackiego znalazło się 6 drzew naj..... rosnące w Powiecie Jarosławskim. I tak:

W parku krajobrazowym przy dawnej rezydencji książąt Czartoryskich w Pełkiniach -Wygarki rosną: - cis pospolity z silnie rozbudowaną koroną, o obwodzie pnia 212 cm. wysokość15 m. - w 1989 roku uznany za pomnik przyrody; oraz dwie daglezje zielone, obwód pnia 298 i 280 cm., wysokość 37 m. – w 1989 roku uznane zostały za pomniki przyrody.

Obok drogi wiodącej do bocznej bramy parku krajobrazowego Pełkinie –Wygarki rosną dwa orzechy szare – o obwodzie pnia 366 i 350 cm. wysokości 26 m. Oba okazy znane zostały za pomniki przyrody w 1989 roku.

Na terenie gimnazjum w Radymnie (teren dawnych koszar) rośnie iglicznia trójcierniowa o obwodzie pnia 332 cm., wysokość 32 m. uznana za pomnik przyrody w 2005 r. Niestety radymiańska iglicznia porażona jest żółciakiem siarkowym –grzybem zabijającym drzewo dość szybko, stąd jej lata żywotności są policzone.

Celtowie wierzyli, że ludzie nie rodzą się pod gwiazdozbiorami, ale pod drzewami. Dlatego, jeśli ktoś chce poznać to jedno jedyne drzewo, któremu przypisane są jego losy, polecam rozdział z celtyckim horoskopem leśnym.

Książkę można zamówić na http://www.rsdruk.pl.

Jacek Hołub - przewodnik terenowy