Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzicom Zastępczym oraz pracownikom placówek opiekuńczo- wychowawczych życzymy sukcesów w pracy wychowawczej, wytrwałości w pokonywaniu trudności w realizacji zamierzonych celów oraz satysfakcji z podjętej roli życiowej. Dziękujemy za Państwa trud wkładany każdego dnia w wychowanie dzieci, za to, że pokazujecie naszym dzieciom, że na tym świecie jest jeszcze wiele dobrego. Dyrekcja i pracownicy Powiatowego...

Więcej

25 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – temat skutków alienacji rodzicielskiej i jej zapobieganiu rzadko jest poruszany, pragniemy go Państwu przybliżyć. Co to jest alienacja rodzicielska ? Alienacja rodzicielska to: - ograniczanie kontaktu i izolowanie dziecka od drugiego rodzica, - odcinanie drugiego rodzica od informacji dotyczących dziecka, - wymazywanie drugiego rodzica z życia dziecka, niszczenie zdjęć i...

Więcej

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) W zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczy 50 osób z terenu Powiatu Jarosławskiego, posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Korzystają tam z rehabilitacji prowadzonej w celu zdobycia samodzielności, umiejętności i kwalifikacji umożliwiających w efekcie podjęcie pracy. Istnieje wiele form i technik wsparcia w WTZ, dzięki którym uczestnicy uczą się czynności...

Więcej

Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem. Przewidywany termin realizacji programu marzec 2023 r. – grudzień 2023 r. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności...

Więcej

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie (w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl ), dotyczące programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II. Nabór wniosków zostaje uruchomiony od 1 marca 2023 r. Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej www.pcpr-jaroslaw.pl . Wszelkie informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 16 624 62 90. Dodatkowe informacje https://www.pfron.org.pl...

Więcej

25 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyło się „Interdyscyplinarne szkolenie w obszarze wzmocnienia współpracy w ramach realizacji programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych na terenie Powiatu Jarosławskiego”, skierowane do członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Organizatorem szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu. Uczestnicy zostali przywitani przez...

Więcej

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz...

Więcej

KOMUNIKAT Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ” od 01 lutego 2023r. do 31 stycznia 2024r. Starosta Jarosławski informuje, że zgodnie z art. 10g, art. 10h i art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r....

Więcej

2 września 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyło się szkolenie upowszechniające tworzenie Centrum Usług Społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji. Oficjalnie powitali i otworzyli szkolenie Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot wraz z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu Panią Agnieszką Sikorską. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „ Liderzy Kooperacji”. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój; Działanie 2.5 „ Skuteczna pomoc...

Więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że Powiat Jarosławski przystąpił do dwóch nowych programów realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!’’ Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta. Dostępne Mieszkanie Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania...

Więcej