30 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto wszystkich dzieci, które znalazły opiekę i miłość u rodziców zastępczych, to również święto tych, którzy stali się rodziną dla dziecka, które przyjęli do swojego życia i domu....

Więcej

27 maja odbyła się 36. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radni obradowali w trybie zdalnym, a całość sesji dostępna jest TUTAJ Na początku spotkania starosta jarosławski Stanisław Kłopot złożył życzenia z okazji przypadającego w terminie sesji, Dnia Samorządu Terytorialnego. - To święto wszystkich, którzy pełnią służbę na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Często jest to służba trudna, mozolna, wymagająca wiele poświęcenia....

Więcej

25 kwietnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – temat skutków alienacji rodzicielskiej i jej zapobieganiu rzadko jest poruszany, pragniemy go Państwu przybliżyć. Alienacja rodzicielska to nie tylko izolowanie dziecka od drugiego rodzica, ale również manipulowanie dzieckiem poprzez przekazywanie negatywnych opinii na jego temat, jak również nie przestrzeganie postanowień sądu. Dziecko potrzebuje miłości, troski i opieki ze strony całej...

Więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że od 17 maja 2021 r. wznawia udzielanie nieodpłatnej pomocy specjalistycznej w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, w szczególności będących ofiarami przemocy w rodzinie. Rejestracja do specjalistów odbywa się po wcześniejszej rejestracji pod nr telefonu: 16 624 63 27 lub 16 624 62 85...

Więcej

„Lipowy Zakątek” Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie znalazła się w gronie wyróżnionych w konkursie “Gotowi na wiosnę” Fundacji “Wawel z Rodziną”. W rywalizacji wzięły udział placówki opiekuńczo-wychowawcze opieki dziennej i całodobowej z całej Polski. Zadaniem konkursowym było przesłanie fotografii lub pracy plastycznej, która przedstawia aktywne przygotowania do nadejścia wiosny. W czasie pandemii aktywność fizyczna dzieci została ograniczona. Nauka zdalna i konieczne...

Więcej

W tym roku mija 10 lat od kiedy funkcjonuje tzw. mieszkanie chronione, inicjatywa jedna z pierwszych w Polsce. Jest ono przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną. Samorząd powiatu jarosławskiego w roku 2021 na funkcjonowanie tej formy wsparcia, przeznaczył dotację w wysokości 198 000 zł. - Pieniądze przeznaczone są na wynagrodzenia asystentów osób niepełnosprawnych, opłaty mediów oraz zakup...

Więcej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej do składania podań o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką mającą na celu przywrócenie lub zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,. Warsztat oferuje terapię zajęciową, szkolenia, warsztaty, próbki pracy oraz praktyki zawodowe...

Więcej

Zarząd Powiatu  Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO WSPIERANEGO. Szczegóły konkursu znajdą Państwo na stronie https://bip.jaroslawski.pl/stowarzyszenia-kluby-fundacje/item/21928-otwarty-konkurs-ofert-na-zlecenie-w-formie-wsparcia-wykonania-zadania-publicznego-prowadzenie-mieszkania-chronionego-wspieranego-w-okresie-od-01-03-2021r-do-31-12-2021r...

Więcej

Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za Waszą pracę, służbę i poświęcenie. Mają one w tym roku szczególny wydźwięk, w otaczającej nas pandemicznej rzeczywistości. Słowa uznania, które do Was kieruję, po stokroć wyrażają wdzięczność całej naszej lokalnej społeczności. Realizowane przez Państwa działania na rzecz osób starszych i przewlekle chorych, w tym ciągły rozwój nowych form pracy, promują pozytywny wizerunek pomocy społecznej. Wasza...

Więcej

Powiat jarosławski przekazał sprzęt niezbędny do nauki zdalnej dzieciom mieszkającym w Domu Dziecka w Radymnie oraz tym przebywającym w rodzinach zastępczych. Wydano 58 laptopów w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Relacja TVP3 Rzeszów dostępna jest TUTAJ Stanisław Kłopot, starosta jarosławski - Mamy 58 laptopów z oprogramowaniem, 3 ozonatory, dwa komplety wyposażenia miejsc potrzebnych do izolacji...

Więcej