Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej do składania podań o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką mającą na celu przywrócenie lub zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,. Warsztat oferuje terapię zajęciową, szkolenia, warsztaty, próbki pracy oraz praktyki zawodowe...

Więcej

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268) Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w...

Więcej

Już od czerwca tego roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu prowadzi, na zlecenie Powiatu Jarosławskiego, pierwsze w województwie i jedno z pierwszych w kraju, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. W zgodnej opinii osób korzystających z jego usług, to dla nich drugi DOM. Dla ich rodziców to poczucie bezpieczeństwa, wytchnienie i nadzieja na pełnię dorosłego życia córek i...

Więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w dniach: 2,10 i 16 listopada 2021r. w ramach Kampanii przeciw przemocy wobec dzieci „ Pomarańczowa wstążka”- w siedzibie PCPR w Jarosławiu, w godz. 10.00 - 13.00, odbywać się będą dyżury specjalistów, m.in. kuratora zawodowego oraz specjalisty pracy socjalnej dotyczące tematyki skierowanej przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży. Natomiast w dniach: 20...

Więcej

Starosta Jarosławski informuje, że zgodnie z art. 10g, art. 10h i art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573) oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” od 1...

Więcej

Samorząd powiatu jarosławskiego ogłosił konkurs na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, tym razem aż do roku 2025. Ta forma wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami - za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która przedstawi najlepszą konkursową ofertę - to kontynuacja zadania rozpoczętego po raz pierwszy w tym roku. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie funkcjonować, tak jak jest to obecnie, dzięki rządowej dotacji z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia...

Więcej

Przedstawiciele samorządu powiatu jarosławskiego, wicestarosta Mariusz Trojak i członek Zarządu Marek Sobolewski, podpisali 6 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim umowę dotyczącą wzmocnienia zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami SARS-CoV-2. W podpisaniu dokumentu uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która przekazała środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa dla dwunastu podkarpackich DPS-ów (docelowo będzie ich 48.). Fundusze trafiły m.in. do powiatu jarosławskiego,...

Więcej

Dziewięć niepełnosprawnych osób korzysta ze wsparcia Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Jarosławiu. To pierwsza taka placówka w Polsce prowadzona przez organizację pozarządową - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Pieniądze na ten cel, poprzez jarosławskie starostwo powiatowe, przekazał rządowy Fundusz Solidarnościowy. Zobacz materiał TVP3 Rzeszów. Jest dostępny TUTAJ Jedną z podopiecznych centrum jest 38-letnia pani Barbara. Porusza się...

Więcej

Agata Kornhauser-Duda zainicjowała akcję Usłyszeć Dzieci mającą zachęcić dorosłych do towarzyszenia dzieciom w trudnym procesie wychodzenia z izolacji, jak również w radzeniu sobie z problemami, które czas pandemii spowodował lub wyostrzył. Inicjatywa oparta została na wiedzy i doświadczeniu m.in. psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów i lekarzy. Partnerami merytorycznymi akcji są Maria Rotkiel, psycholog i psychoterapeutka oraz Instytut Matki i Dziecka w...

Więcej

Od czwartku, 17 czerwca, w powiecie jarosławskim ruszył nowy projekt społeczny skierowany dla osób z niepełnosprawnościami. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, bo taka jest jego nazwa, jest dofinansowany z rządowego Funduszu Solidarnościowego. Kwota, którą pozyskał na ten cel samorząd powiatowy to 623 tys. złotych, a operatorem Centrum jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu za pośrednictwem Powiatowego Centrum...

Więcej