Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1771R Mokra - Jankowice - Chłopice w miejscowości Jankowice w km 0+205 do km 1+195" w dniu 14.06.2024 r. (piątek) w godz. 6:00-18:00 zostanie zamknięta w/w droga powiatowa. Objazd będzie możliwy drogą serwisową wzdłuż autostrady i drogami gminnymi. Za utrudnienia...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi realizacji zadania pn.,,Remont drogi powiatowej Nr 1791R Ostrów przez wieś w km 0+050 – 3+096’’ w dniu 10 czerwca 2024 r. w godzinach 6.00-22.00 zostanie zamknięta w/w droga powiatowa. Objazd będzie możliwy drogą powiatową Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno i Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie . Za utrudnienia...

Więcej

Uwaga!!! Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi realizacji zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka - Wysock" w dniu 28.05.2024 r. w godzinach 06:00 - 20:00 zostanie zamknięta w/w droga powiatowa. Objazd będzie możliwy przez miejscowości Łazy i Wietlin III....

Więcej

24 maja 2024 roku odbyło się spotkanie Starosty Jarosławskiego Kamila Dziukiewicza z przedstawicielami Rady Gminy Radymno: Przewodniczącym Rady Gminy Bolesławem Ziębą, I Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Markiem Kisielewiczem oraz Radną Gminy Radymno Przewodniczacą Komisji Skarg i Wniosków Ewą Jaromi – Świerk. Podczas spotkania omówiono wiele kluczowych tematów związanych z funkcjonowaniem gminy oraz powiatu. Także dzisiaj odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy...

Więcej

Dziś (tj. 25.04.2024 r.) podpisano kolejną umowę inwestycyjną na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580R Gorliczyna-Wólka Pełkińska w km 7+965-8+305”. Sygnatariuszami byli: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek oraz Prezes Zarządu Firmy wykonującej - Małgorzata Sobczak – Babiś. W wydarzeniu uczestniczyli także: Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Radny Powiatu Jarosławskiego Kamil Dziukiewicz, Dyrektor biura poselskiego Tadeusza Chrzana – Monika Romaniec, Radny...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż 25.03.2024 r. (tj. poniedziałek) rozpoczynają się prace dotyczące realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1744R ul. Kościuszki w Jarosławiu w km 0+007 - 0+810". Ruch przez tą ulicę zostanie bardzo utrudniony ze względu na wykonywane roboty polegające na frezowaniu starej nawierzchni. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Za...

Więcej

Od dziś, tj. 23.02.2024r., dzięki wydanemu pozwoleniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu, możliwe jest użytkowanie tzw. „Małej obwodnicy Surochowa ”, która została wykonana w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi 1719R Jarosław – Wietlin- Łazy w km 2 +490 – 3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787 ”. Całkowita wartość zadania wyniosła 13 870...

Więcej

2 lutego 2024 r. odbył się odbiór końcowy robót polegających na wykonaniu ok. 110 mb chodnika w miejscowości Hawłowice. Wykonawcą zadania był Zakład Utrzymania Dróg "DUMAR" Mariusz Dusiło z Roźwienicy. Wartość zadania wyniosła 90 071,24 zł, z czego 50% finansował Powiat Jarosławski, a 50% Gmina Pruchnik. W odbiorze uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Mariusz Trojak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż 29.01.2024 r. (tj. poniedziałek) rozpoczynają się prace dotyczące realizacji inwestycji pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1791R Ostrów przez wieś w km 0+050-3+096". Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Informacja: Powiatowy Zarząd Dróg...

Więcej