Miła uroczystość miała miejsce 14 października 2020 r., w starostwie powiatowym w Jarosławiu.  Starosta Stanisław Kłopot wręczył nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. Wojciech Głąb otrzymał ją w uznaniu za podejmowane działania wychowawcze oraz osiągnięcia edukacyjne. W wydarzeniu uczestniczyła także Marta Kurpiel, naczelnik wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.  ...

Więcej

Dyrekcja Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu ma zaszczyt ogłosić wyniki V Regionalnego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera - Niebieskie Motyle 2020. Konkurs przebiegał pod hasłem "Prima Aprilis - Dzień żartów". Wyniki, prace, dyplomy - pełna informacja dostępna jest na stronie http://sosw.jaroslaw.pl/aktualnosci-2/ W tegorocznym konkursie plastycznym wzięła udział rekordowa...

Więcej

18 maja 2020 roku przypada 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły – papieża – świętego Jana Pawła II i jest to jedna z przyczyn ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020 rokiem Jana Pawła II. Dla uczniów i pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu jest to rok wyjątkowy – wspomnień o wyjątkowym Patronie i który jest autorytetem i wzorem do naśladowania. W...

Więcej

XII Turniej Tenisa Stołowego Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Szkół z terenu województwa podkarpackiego, odbył się w grudniu 2019 r., w dwóch placówkach, jednostkach organizacyjnych powiatu jarosławskiego: sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (rozpoczęcie i gry turniejowe) oraz w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu, zakończenie zawodów, uroczysty obiad i wręczenie nagród zwycięzcom. Odbywał się on pod patronatem medialnym tygodnika „Gazeta Jarosławska”. Do udziału...

Więcej

20 listopada 2019 r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu po raz 22 odbył się Wojewódzki Turniej Warcabowy szkół i placówek kształcenia specjalnego, który jest objęty honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego. W tym roku o tytuł Mistrza Warcabów rywalizowało 48 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego, na co dzień uczących się w Rzeszowie, Mielcu, Dębicy...

Więcej

29 października 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu odbył się  II Integracyjny Konkurs Artystyczny Placówek Oświatowych „ Karolki 2019”, który adresowany był do dzieci i młodzieży ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych i Szkól Podstawowych noszących imię Jana Pawła II, jak również do przyjaciół Jana Pawła II -  dzieci i młodzieży, którym...

Więcej

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu zakończono prace remontowe i oddano do użytku odnowioną stołówkę dla wszystkich uczniów. OSW jest placówką prowadzona przez Powiat Jarosławski. W wyniku złożonego wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Szkoła Podstawowa nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu otrzymała kwotę...

Więcej

22 maja 2019 roku w sali widowiskowej Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, odbył się finał IV Regionalnego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „REPETONI 2019”, który jest organizowany w dwóch kategoriach – plastycznej oraz sztuki scenicznej.  Głównym celem Przeglądu jest integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ze środowiskiem oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Organizatorami IV Regionalnego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych...

Więcej

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu zorganizowano Tydzień Świadomości Autyzmu. Ma pomóc rodzicom w wychowaniu dzieci dotkniętych tą chorobą. Zajęcia prowadzą fizjoterapeuci, logopedzi i psychologowie. Zobacz felieton TVP3 Rzeszów. Jest dostępny TUTAJ Ośrodek w Jarosławiu opiekuje się i edukuje dzieci autystyczne od wieku przedszkolnego aż do osiągnięcia przez nie 24 lat. Działa tam także grupa wsparcia rodziców dzieci cierpiących na autyzm....

Więcej