Gratulujemy naszym uczniom z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu kolejnego sukcesu. „Graficy” wzięli udział w konkursie plastycznym - 40 lat "Solidarności". Wykazali się pomysłowością i kreatywnością, a ich prace zostały nagrodzone (odpowiednio w kategorii wiekowej). Cieszymy się, że uczniowie rozwijają swój talent plastyczny i podejmują wyzwania. Wspiera ich w tym nauczyciel i opiekun -  Krzysztof Knap Rozdanie nagród...

Więcej

Miło nam poinformować, że wśród finalistów Pix Programming Challenge 2020 jest uczennica klasy pierwszej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - Karolina  Łakomy, która kształci się w zawodzie technik programista. Karolina zajęła 23 miejsce. W zmaganiach finałowych liczyła się ilość poprawnie zrealizowanych zadań i czas ich realizacji. Należy dodać, że uczniowie klas pierwszych z ZSTiO, kształcący się w...

Więcej

Informujemy, że w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, 11 grudnia 2020 r. odbył się finał XIX. edycji Konkursu Wiedzy Technicznej „sapere aude” – odważ się być mądrym. Konkurs, tradycyjnie, patronatem objęli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch. Ze względu na utrzymującą się od marca trudną sytuację epidemiologiczną konkurs miał nieco inny charakter. Mając na...

Więcej

Stypendia Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich zostały przyznane. W gronie tegorocznych stypendystów jest siedmiu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, co stanowi powód naszej dumy. Wyróżnienie otrzymali w uznaniu za osiągnięcia naukowe, rozwijane swoich zdolności i umiejętności. Stypendia w roku szkolnym 2020/2021 odbiorą: Mateusz Skupień II TI, Krzysztof Zięba IV TI, Adrian Świecarz II GI...

Więcej

Kolejny sukces młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, to awans aż ośmiu uczniów do etapu regionalnego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. Jest to już 23 edycja OWEiE, zawodów III stopniowych, o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Szkołę, w trzech grupach tematycznych, reprezentować będą: w dziedzinie Elektrotechniki – Barbara Krupa, Eryk Maśkiewicz, Hubert Misiąg,...

Więcej

Z dumą informujemy, że do grona stypendystów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych  dołączyli uczniowie: Barbara Krupa i Mateusz Skupień. Za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które uroczyście wręczył dyrektor szkoły, Adam Tomaszewski. Barbara Krupa, uczennica klasy IV Tc, kształcąca się w zawodzie technik elektronik uzyskała: tytuł finalisty w Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych...

Więcej

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu cieszy się z faktu, że kolejni wychowankowie osiągnęli sukces.  Tym razem w wojewódzkim konkursie plastycznym „Porozmawiajmy o uzależnianiach i AIDS”. Talent uczniów został zauważony i doceniony, a sukces bardzo znaczny. Wynik mówi sam za siebie: ośmiu laureatów konkursu (3  równorzędne nagrody i 5 równorzędnych wyróżnień). Należy dodać, że...

Więcej

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zakwalifikowali się do zawodów okręgowych (II stopnia) XLVII edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej (w skrócie OWT) w grupie elektryczno-elektronicznej.. Eliminacje przeprowadzone zostały w formie online. Szkołę reprezentować będą: Barbara Krupa, Eryk Maśkiewicz i Łukasz Wywrót, uczniowie klasy czwartej kształcący się w zawodzie technik elektronik. Zawody planowane są 7 stycznia...

Więcej

Projekt unijny dla nauczycieli i pracowników Erasmus+ (Nr 2019-1-PL01-KA101-063342) „Kadra na językach” rozpoczęty w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  10 listopada 2019 roku, został wydłużony o 12 miesięcy i potrwa do 9 grudnia 2021 r. Realizacja projektu jest szansą na zdobycie nowych kompetencji językowych, kulturowych, społecznych i zawodowych. Umiejętności i kompetencje nabyte podczas projektu będą mieć znaczenie nie tylko...

Więcej

Miło nam poinformować, że społeczność szkolna Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu zyskała kolejnych stypendystów. Nominowani uczniowie otrzymali stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe oraz (lub) nagrody pieniężne w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej "Nie zagubić talentu” organizowanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Do grona uczniów należą laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim. W...

Więcej