Szesnastu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, od 28 sierpnia do 11 września, odbyło dwutygodniowe, płatne staże zagraniczne. Uczniowie kierunków technik teleinformatyk, informatyk i programista podczas pobytu w hiszpańskiej Maladze, zdobywali doświadczenie zawodowe i dokształcali się językowo w miejscowych firmach działających w branży IT. Młodzież oprócz praktyk zaznajamiała się z kulturą i zabytkami miasta, a także odbyła wycieczkę...

Więcej

Miło nam poinformować, że 28 sierpnia szesnastu uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wyjedzie na 2 tygodniowe płatne praktyki do hiszpańskiej Malagi.To już kolejny zagraniczny wyjazd naszej młodzieży w ramach projektu Erasmus+ "Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju". Tym razem grupę tworzą uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk i technik programista. Głównym celem projektu jest doskonalenie...

Więcej

Informowaliśmy już wcześniej o realizacji projektu unijnego ERASMUS+ „KADRA NA JĘZYKACH” skierowanego do nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2019 r. i został wydłużony o 12 miesięcy, z uwagi na okres pandemii. Zakończy się w grudniu 2021 r. W związku z tym projektem, 25 nauczycieli i pracowników administracji wzięło udział w...

Więcej

Zagraniczne staże zawodowe zostały uroczyście zakończone. Wzięło w nich udział 30 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, kształcących się w zawodach: technik mechanik CNC oraz technik pojazdów samochodowych. Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus+ " Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju" nr 2020-1-PL01-KA102-080410. Uczniowie uzyskali certyfikaty w języku niemieckim, dwujęzyczne elektroniczne Europassy potwierdzające nabyte umiejętności, będące jednocześnie...

Więcej

Odbyło się już uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A. Miało ono miejsce w Warszawskim Domu Technika NOT. Podczas uroczystości laureaci i finaliści Olimpiady odebrali cenne nagrody, puchary oraz dyplomy. Uczniowie klasy IV kształcący się w zawodzie technik elektronik: Eryk Maśkiewicz, Hubert Misiąg i Michał Pędziński otrzymali zaświadczenia upoważniające do wstępu na wybrane uczelnie wyższe z pominięciem...

Więcej

Grupa 25 nauczycieli jarosławskiego BANACHA uczestniczy w unijnym projekcie Erasmus+ pod nazwą „Kadra na językach”. Realizacja projektu rozpoczęła się jesienią 2019 roku i, z powodu pandemii, została przedłużona do grudnia 2021 roku. Jednym z elementów realizacji projektu było uczestnictwo w przygotowawczych kursach językowych, a głównym wyjazd na kursy do szkoły językowej w Wiedniu. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursach przygotowawczych są zaświadczenia...

Więcej

23 czerwca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji Ogólnopolskiego Maratonu Matematycznego „Banachiada”. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, PWSTE w Jarosławiu, Stowarzyszenie Nauka i Rozwój w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. W IX edycji „Banachiady” najlepsi okazali się przedstawiciele...

Więcej

Miło nam poinformować, że uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Adrian Przybylski, kształcący się w zawodzie technik automatyk odniósł wielki sukces – zdobył 3. miejsce w III edycji Konkursu Twórczości Technicznej „Projekty Prosto z Garażu”. Projekt naszego ucznia, który został nagrodzony przez komisję konkursową to „Filament ekstruder” – maszyna tworząca filament do druku 3D z zakrętek PET. Uroczyste...

Więcej

Nie jeden, a dwa Złote Wilki wędrują do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, w ogólnopolskiej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. To sukces, bo te zmagania są jednymi z najbardziej prestiżowych w Polsce. Gratulujemy! Zwycięskimi okazały się projekty: Beeapp - pasieka na miarę XXI wieku/ inteligentny dom dla pszczół w kategorii Ekologia oraz Aleja czystych serc w kategorii Społeczność Lokalna....

Więcej

Regionalny Festiwal Naukowy Explory odbył się 9 czerwca w Łodzi. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży szkolnej, nauczycieli i wszystkich pasjonatów nauki. Tematem przewodnim wydarzenia jest EDUKACJA MEDIALNA. Drużyny z MECHANIKA dzielnie walczyły o miejsca w Krajowym Finale Konkursu, który odbędzie się podczas Gdynia E(x)plory Week w dniach 20-22 października. Spośród 121 projektów zakwalifikowanych do Regionalnych Festiwali w Łodzi, Wrocławiu, Warszawie...

Więcej