Ziemia Jarosławska jest miejscem pod każdym względem wyjątkowym: o bogatej wielowiekowej tradycji, o zachwycającej przyrodzie, o ciekawych miejscach, które po prostu trzeba odwiedzić! Aby zachęcić Państwa do odkrywania znanych i nieznanych miejsc w powiecie jarosławskim przygotowaliśmy cotygodniowy quiz wiedzy o naszym powiecie. Pytania są z różnych dziedzin, o różnym stopniu trudności, a ich różnorodność gwarantuje świetną zabawę dla tych, co...

Więcej

Organizatorzy zapraszają na dwie konferencje podsumowujące projekt „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja upowszechniająca Model Współpracy Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno–Ekonomiczną im. Ks.Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 28 września 2021...

Więcej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół kształcących w zawodach: technik budownictwa i technik geodeta. Szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii, automatyzacja procesów wytwórczych, technicyzacja i cyfryzacja gospodarki to ogólnoświatowe trendy w produkcji, usługach i ogólnie pojętej działalności gospodarczej, które w bardzo szybkim czasie dotarły również do Polski. Postępowi technicznemu towarzyszy duży popyt na dobrze wykwalifikowanych pracowników, którzy, oprócz wiedzy i umiejętności zawodowych, będą sprawni...

Więcej

Zanim 1 września w szkołach całej Polski zabrzmi szkolny dzwonek, do Dyrekcji Szkół i Placówek, Nauczycieli, Katechetów, Pracowników Administracji i Obsługi, Uczniów i ich Rodziców/Opiekunów oraz wszystkich osób związanych z edukacją kieruję najlepsze życzenia. Niech nowy rok szkolny będzie dla Państwa czasem spokojnej i harmonijnej pracy, w którym będziecie mogli wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i pedagogiczne doświadczenie do kształcenia i...

Więcej

W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyła się uroczystość powierzenia stanowisk dyrektorów pięciu szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie jarosławskim. Była to także okazja do wręczenia aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela, dla pedagogów uczących w szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy, reprezentowany tego dnia, czyli 30 sierpnia, przez starostę jarosławskiego Stanisława Kłopota i naczelnik wydziału...

Więcej

Na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez samorząd powiatu jarosławskiego, zostało przyjętych 1240 uczniów. Warto dodać dla porównania, że w poprzednim roku szkolnym było ich 1237. - Zgodnie z planowanym harmonogramem działań, zakończył się już główny etap rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Do końca sierpnia odbywa się jeszcze rekrutacja uzupełniająca – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot....

Więcej

5 lipca br. CKE ogłosiła wyniki matur 2021 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym – maj 2021, przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (61.3% w liceach ogólnokształcących oraz 38.7% w technikach). W tym roku absolwenci szkół ponadgimnazjalnych nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej oraz z wybranego przedmiotu na poziomie...

Więcej

W dniach 24 – 25 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyły się konkursy na kandydatów na dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i placówek zostały wyłonione następujące osoby: Dorota Wierzbińska-Dubaj – kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu, Adam...

Więcej

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! W związku z zakończeniem roku szkolnego Dyrekcji Szkół i Placówek, Nauczycielom, Katechetom, Pedagogom, Pracownikom administracji i obsługi oraz Uczniom składam serdeczne podziękowania i gratulacje. Rok szkolny 2020/2021 był trudnym i wymagającym czasem. Rozwijająca się pandemia zmieniła tryb i formy uczenia się i nauczania. W bardzo krótkim czasie cała edukacja musiała się przestawić na tryb pracy zdalnej,...

Więcej

Powrót dzieci i młodzieży do stacjonarnego nauczania związany jest z gorącą dyskusją, która przetacza się w mediach i w gronie związanych z oświatą osób. W majowym numerze „Dyrektora szkoły” Bogdan Bugdalski – dziennikarz i redaktor specjalizujący się w sprawach samorządowych w artykule: „Cztery filary wsparcia szkoły”, opisał planowane działania resortu edukacji, które mają stanowić wsparcie dzieci i młodzieży powracającej po...

Więcej