Powiat Jarosławski otrzyma pieniądze na scalenia

  • Wydrukuj
  • Email
  • Powiat Jarosławski otrzyma pieniądze na scalenia. Blisko 34 miliony złotych trafi na scalenia do Powiatu Jarosławskiego. To największa taka operacja na Podkarpaciu i jedna z większych w Polsce. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, 4 października przedstawiciele Powiatu Jarosławskiego, w tym starosta Tadeusz Chrzan, podpisali umowy o przyznanie pomocy finansowej na operacje: "Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik" i „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gm. Pruchnik”  w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskanie pomocy finansowej warunkowało możliwość realizacji scaleń – tłumaczy starosta Tadeusz Chrzan - Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Sama realizacja następować będzie w 2 etapach: I etap - prace scaleniowe oraz II etap – zagospodarowanie poscaleniowe. Umowy dotyczą: 1.Scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik – całkowity koszt operacji wynosi 21 080 813,97 zł 2.Scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji wynosi 12 579 460,40 zł Obszar miasta Pruchnik wynosi 1991,11 ha. Znajduje się tu 5543 działek ewidencyjnych, a prawa właścicielskie do nich przysługują 2645 osobom. Obszar Jodłówki wynosi z kolei 1209,80 ha. W obszarze tym znajduje się 3477 działek a prawa właścicielskie przysługują 1481 osobom. Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego. Prace scaleniowe są już realizowane. Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji  w obszarze scalenia zarówno miasta Pruchnika jak i wsi Jodłówka to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to marzec 2021.

Blisko 34 miliony złotych trafi na scalenia do Powiatu Jarosławskiego. To największa taka operacja na Podkarpaciu i jedna z większych w Polsce. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, 4 października przedstawiciele Powiatu Jarosławskiego, w tym starosta Tadeusz Chrzan, podpisali umowy o przyznanie pomocy finansowej na operacje: "Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik" i „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gm. Pruchnik”  w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uzyskanie pomocy finansowej warunkowało możliwość realizacji scaleń – tłumaczy starosta Tadeusz Chrzan - Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Sama realizacja następować będzie w 2 etapach: I etap - prace scaleniowe oraz II etap – zagospodarowanie poscaleniowe.

Umowy dotyczą:

1.Scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik – całkowity koszt operacji wynosi 21 080 813,97 zł

2.Scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji wynosi 12 579 460,40 zł

Obszar miasta Pruchnik wynosi 1991,11 ha. Znajduje się tu 5543 działek ewidencyjnych, a prawa właścicielskie do nich przysługują 2645 osobom. Obszar Jodłówki wynosi z kolei 1209,80 ha. W obszarze tym znajduje się 3477 działek a prawa właścicielskie przysługują 1481 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Prace scaleniowe są już realizowane. Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji  w obszarze scalenia zarówno miasta Pruchnika jak i wsi Jodłówka to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to marzec 2021.