„Program wyrównywania różnic między regionami III”

  • Wydrukuj
  • Email
  • „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  kolejną edycję programu pn.  „ Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Obszary programu, które będą realizowane w roku 2020: a) obszar B  - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania;   b) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; c)  obszar D – likwidacja barier transportowych; d) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących      aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; e)  obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej; Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” podane są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl Wnioski dotyczące programu  należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (kancelaria, pokój nr 1) w terminie do 7 lutego 2020 r.
Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  kolejną edycję programu pn.  „ Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
  1. Obszary programu, które będą realizowane w roku 2020:
a) obszar B  - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania;  

b) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

c)  obszar D – likwidacja barier transportowych;

d) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących

     aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

e)  obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” podane są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Wnioski dotyczące programu  należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (kancelaria, pokój nr 1) w terminie do 7 lutego 2020 r.

Załączniki do pobrania

Wniosek PWRMR 2020.docxplik w formacie .DOCX (78 Pobrań)