Konsultacje społeczne

  • Wydrukuj
  • Email
  • Konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" Zobacz szczegółową informację w Biuletynie Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

Zobacz szczegółową informację w Biuletynie Informacji Publicznej