Obrady 33. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Obrady 33. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego. 30 marca odbyła się 33. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radni obradowali zdalnie, podobnie jak w poprzednich kilku przypadkach, ze względu na pandemię koronawirusa i przyjęte zasady bezpieczeństwa. Obrady tradycyjnie rozpoczęły się od sprawozdanie starosty jarosławskiego Stanisława Kłopota za okres od poprzedniej sesji. Przybliżył on m.in. sytuację jarosławskiego szpitala w związku z pandemią koronawirusa. I tak w Centrum Opieki Medycznej na dzień poprzedzający sesję było 132. chorych na COVID-19 z czego 17. podłączonych do respiratorów. Starosta wspomniał także o konieczności przebudowy sieci tlenowej w jarosławskim szpitalu, która została już rozpoczęta, a która wynika ze znacznie zwiększonego zużycia tlenu (w porównaniu do lutego, w marcu było dwukrotnie większe). Wśród decyzji finansowych podjętych przez radnych jest m.in. zwiększenie planu wydatków budżetu samorządu powiatowego, z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. Przedmiotem sesji były także zmiany w subwencji oświatowej. Radni podjęli także m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadecydowano także w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Całość sesji dostępna jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=ptPsQFcPGe4

30 marca odbyła się 33. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radni obradowali zdalnie, podobnie jak w poprzednich kilku przypadkach, ze względu na pandemię koronawirusa i przyjęte zasady bezpieczeństwa. 

Obrady tradycyjnie rozpoczęły się od sprawozdanie starosty jarosławskiego Stanisława Kłopota za okres od poprzedniej sesji. Przybliżył on m.in. sytuację jarosławskiego szpitala w związku z pandemią koronawirusa. I tak w Centrum Opieki Medycznej na dzień poprzedzający sesję było 132. chorych na COVID-19 z czego 17. podłączonych do respiratorów. Starosta wspomniał także o konieczności przebudowy sieci tlenowej w jarosławskim szpitalu, która została już rozpoczęta, a która wynika ze znacznie zwiększonego zużycia tlenu (w porównaniu do lutego, w marcu było dwukrotnie większe).

Wśród decyzji finansowych podjętych przez radnych jest m.in. zwiększenie planu wydatków budżetu samorządu powiatowego, z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. Przedmiotem sesji były także zmiany w subwencji oświatowej.

Radni podjęli także m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadecydowano także w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Całość sesji dostępna jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=ptPsQFcPGe4