Wyniki konkursu "Kultura 2021"

  • Wydrukuj
  • Email
  • Wyniki konkursu "Kultura 2021". Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kultura 2021”. Szczegóły dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem internetowym https://bip.jaroslawski.pl/stowarzyszenia-kluby-fundacje/item/22306-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-roku-2021-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-pn-kultura-2021

Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kultura 2021”.

Szczegóły dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem internetowym https://bip.jaroslawski.pl/stowarzyszenia-kluby-fundacje/item/22306-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-roku-2021-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-pn-kultura-2021