Własny biznes receptą na sukces

  • Wydrukuj
  • Email
  • Własny biznes receptą na sukces. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna w terminie 11 MAJA – 24 MAJA 2022 r. uzupełniający nabór do projektu „Własny biznes receptą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W RAMACH PROJEKTU OFERUJE: -         szkolenia grupowe dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, -         Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej 23 050,00 zł dla 35 Uczestników/Uczestniczek projektu, -         Finansowe Wsparcie pomostowe w kwocie 2 700,00 zł przez okres 6 m-cy. Projekt kierowany jest do 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym: Projekt szczególnie przeznaczony jest dla:kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób niskowykwalifikowanych (posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3), osób zamieszkujących miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze tzn. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.Co najmniej 50% Uczestników/Uczestniczek projektu będzie zamieszkiwać (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (kryterium premiujące). CELEM PROJEKTU jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób w tym 21 Kobiet 19 Mężczyzn bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 30.06.2023 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu. Informacja prasowa (tekst, zdj.): Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna w terminie 11 MAJA – 24 MAJA 2022 r. uzupełniający nabór do projektu „Własny biznes receptą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJE:

-         szkolenia grupowe dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

-         Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej 23 050,00 zł dla 35 Uczestników/Uczestniczek projektu,

-         Finansowe Wsparcie pomostowe w kwocie 2 700,00 zł przez okres 6 m-cy.

Projekt kierowany jest do 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

Projekt szczególnie przeznaczony jest dla:

  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób niskowykwalifikowanych (posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
  • osób zamieszkujących miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze tzn. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Co najmniej 50% Uczestników/Uczestniczek projektu będzie zamieszkiwać (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (kryterium premiujące).

CELEM PROJEKTU jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób w tym 21 Kobiet 19 Mężczyzn bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 30.06.2023 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

 

Informacja prasowa (tekst, zdj.): Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Załączniki do pobrania

REKRUTACJA DO PROJEKTU II.pdfplik w formacie .PDF (8 Pobrań)