Druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

 • Wydrukuj
 • Email
 • Druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie informuje, iż w terminie od 01.06.2022r. do 30.06.2022r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień, zwiększyła się liczba beneficjentów programu.Uprawnionymi do składania wniosku o dofinansowanie są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej WTZ na terenie Powiatu Jarosławskiego. Wyznaczoną jednostką w Powiecie Jarosławskim do obsługi programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu. Szczegóły dotyczące programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w tym wzór wniosku, dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl; zakładki: o Funduszu/programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Zajęcia klubowe w WTZ. Termin przyjmowania wniosków ustala się do 15 czerwca 2022 r. Forma przyjmowania wniosków: wersja papierowa. Miejsce przyjmowania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław (w przypadku wysłania wniosku, decyduje data wpływu). Poprawność wniosków zostanie zweryfikowana w terminie 7 dni od wpłynięcia. Istnieje możliwość poprawy wniosku w terminie 7 dni od wpłynięcia. Poprawnie złożone wnioski, staną się podstawą do złożenia przez Powiat Jarosławski w oddziale PFRON w Rzeszowie, wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu.Informacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie informuje, iż w terminie od 01.06.2022r. do 30.06.2022r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień, zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

 1. Uprawnionymi do składania wniosku o dofinansowanie są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej WTZ na terenie Powiatu Jarosławskiego.
 2. Wyznaczoną jednostką w Powiecie Jarosławskim do obsługi programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.
 3. Szczegóły dotyczące programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w tym wzór wniosku, dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl; zakładki: o Funduszu/programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Zajęcia klubowe w WTZ.
 4. Termin przyjmowania wniosków ustala się do 15 czerwca 2022 r.
 5. Forma przyjmowania wniosków: wersja papierowa.
 6. Miejsce przyjmowania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław (w przypadku wysłania wniosku, decyduje data wpływu).
 7. Poprawność wniosków zostanie zweryfikowana w terminie 7 dni od wpłynięcia.
 8. Istnieje możliwość poprawy wniosku w terminie 7 dni od wpłynięcia.
 9. Poprawnie złożone wnioski, staną się podstawą do złożenia przez Powiat Jarosławski w oddziale PFRON w Rzeszowie, wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

Informacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Załączniki do pobrania

Informacja.PDFplik w formacie .PDF (99 Pobrań)