Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

  • Wydrukuj
  • Email
  • Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało uchwalone przez Sejm 22 lipca 2016 r. Upamiętnia wydarzenia z 11 i 12 lipca1943 r., kiedy UPA dokonała skoordynowanego ataku na wsie polskie umiejscowione w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim. Pamiętajmy!

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało uchwalone przez Sejm 22 lipca 2016 r. Upamiętnia wydarzenia z 11 i 12 lipca1943 r., kiedy UPA dokonała skoordynowanego ataku na wsie polskie umiejscowione w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim. 

Pamiętajmy!