Święto Wojska Polskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Święto Wojska Polskiego. Święto Wojska Polskiego obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku wprowadzone ustawą Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r. to powód do dumy i pamięci o latach i wiekach minionych, gdy na wielu polach bitew, polski żołnierz stawał dzielnie, walcząc o swoją Ojczyznę, współbraci, wiarę i honor. Ten dzień jasno pokazuje, na jakich wartościach – wypisanych na żołnierskich sztandarach – opierała się Polska przez ponad tysiąc lat swojej historii. Bóg, Honor, Ojczyzna. Z okazji dzisiejszego Święta najlepsze życzenia dla polskich żołnierzy. Dziekujemy za Waszą służbę, odwagę i męstwo szczególnie dziś, w czasie wojny za naszą wschodnią granicą. Dziekujemy 

Święto Wojska Polskiego obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku wprowadzone ustawą Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r. to powód do dumy i pamięci

o latach i wiekach minionych, gdy na wielu polach bitew, polski żołnierz stawał dzielnie, walcząc o swoją Ojczyznę, współbraci, wiarę i honor.

Ten dzień jasno pokazuje, na jakich wartościach – wypisanych na żołnierskich sztandarach – opierała się Polska przez ponad tysiąc lat swojej historii. Bóg, Honor, Ojczyzna.

Z okazji dzisiejszego Święta najlepsze życzenia dla polskich żołnierzy. Dziekujemy za Waszą służbę, odwagę i męstwo szczególnie dziś, w czasie wojny za naszą wschodnią granicą. Dziekujemy