OTWARTY KONKURS OFERT na zlecenie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego pn. PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO WSPIERANEGO w 2023r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • OTWARTY KONKURS OFERT na zlecenie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego pn. PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO WSPIERANEGO w 2023r.. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.) Zarząd Powiatu  Jarosławskiego          ogłasza otwarty konkurs ofert                    dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO WSPIERANEGO w 2023r. Szczegóły znajdują się w załączniku.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 11 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.) Zarząd Powiatu  Jarosławskiego         

ogłasza otwarty konkurs ofert       
           
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na realizację zadania publicznego w formie wsparcia:    

PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO WSPIERANEGO w 2023r.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Załączniki do pobrania

Xerox Scan_24112022101052.PDFplik w formacie .PDF (5 Pobrań)
ogłoszenie o konkursie.docplik w formacie .DOC (3 Pobrań)