Rada broni Sanepidu

  • Wydrukuj
  • Email
  • Rada broni Sanepidu. Podczas XIX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego (11 kwietnia) radni dokonali m.in. zapowiadanej od dawna zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych. Czternastu radnych było za, a jedenastu przeciw rozwiązaniu Zespołu Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie oraz likwidacji szkół, wchodzących w jego skład. Nieco inny rozkład głosów pojawił się przy głosowaniu podobnej uchwały, dotyczącej Zespołu Szkół Zawodowych i Palcówek w Radymnie. Za jego rozwiązaniem opowiedziało się 12 radnych, 11 było przeciwko, a 2 wstrzymało się od głosu. Podczas tej samej sesji utworzono technika i szkoły zawodowe, które wejdą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Jarosławiu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie. W tych właśnie placówkach będą mogli kontynuować naukę uczniowie rozwiązanych zespołów szkół. Radni byli jednomyślni, przyjmując stanowisko w formie uchwały, dotyczące jarosławskiej placówki Sanepidu: Wyrażamy protest przeciwko planowanej przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Jarosławiu i pozostawienie jej jako filii PSSE w Przemyślu. Pragniemy podkreślić, że podjęte już działania nie były konsultowane z Samorządem Powiatu Jarosławskiego, na terenie, którego działa dobrze zorganizowana i właściwie realizująca swoje zadania Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jarosławiu. Projektowana likwidacja stacji stwarza realne zagrożenie należytego zabezpieczenia sanitarno- epidemiologicznego Powiatu Jarosławskiego. Wiele zadań wykonywanych przez Inspekcję Sanitarną wymaga natychmiastowej reakcji (np. w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higieniczno – zdrowotnych powodujących zagrożenie życia i zdrowia ludzi). Poszerzenie terenu działania stacji z całą pewnością negatywnie wpłynie na wykonanie zadań, a tym samym na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Dodatkowo likwidacja powiatowych struktur Inspekcji Sanitarnej znacznie spowolni reakcję w sytuacji klęsk żywiołowych. Pozbawienie powiatowych zespołów antykryzysowych tak ważnych służb nie pozwoli zapewnić bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu na dotychczasowym wysokim poziomie. Planowana likwidacja akredytowanego laboratorium obejmującego pracownię mikrobiologii, pracownię badania żywności, pracownie badania wody ograniczy dostęp do usług i świadczeń, pogorszy obecnie obowiązujące standardy zgodne z normami krajowymi i unijnymi, a co za tym idzie wydłuży czas reagowania na powstające w terenie zagrożenia. Ponadto zmiany te nie uwzględniają interesu przedsiębiorców działających na terenie powiatu jarosławskiego, którzy będą napotykać na wiele utrudnień w rozwiązywaniu spraw na będących w kompetencji Inspekcji Sanitarnej często wymagających szybkiej reakcji. W naszym odczuciu w chwili podejmowania decyzji o lokalizacji Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych powinien być brany pod uwagę zarówno aspekt lokalizacji w stosunku do obsługiwanego terenu (centralne położenie Jarosławia) jak również aspekt pomocy samorządu powiatowego. Przekazanie przez Powiat Jarosławski w nieodpłatne użytkowanie części budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 7 na siedzibę PSSE, jest wkładem w zapewnienie ciągłości działania Inspekcji na naszym terenie, który nadal deklarujemy ponosić wraz ze wsparciem finansowym zakupów rzeczowych. Ponadto trzeba zaznaczyć, że duże nakłady finansowe (również ze współudziałem powiatu jarosławskiego) ponoszone przez wiele lat na dostosowanie laboratorium do standardów akredytacyjnych zostaną zmarnowane. Nie bez znaczenia jest też czynnik ludzki, zagrożenie utraty pracy przez wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników wpłynie na pogłębienie i tak ogromnego bezrobocia. Planowana koncepcja likwidacji przekreśli poczucie stabilności i bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu utrudniając realizację konstytucyjnej zasady dostępności obywateli do służb administracji państwowej i samorządowej. Rada zobowiązała starostę do przekazania uchwały parlamentarzystom Ziemi Przemyskiej, Wojewodzie Podkarpackiemu, Podkarpackiemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz prezentowania niniejszego stanowiska na spotkaniach dotyczących restrukturyzacji PSSE. Równie jednomyślni radni byli podczas głosowania nad rezolucją dotyczącą formy debaty publicznej w naszym kraju: Rada Powiatu Jarosławskiego wyraża stanowczą dezaprobatę wobec formy debaty publicznej jaka ostatnio toczy się na forum mediów. W naszym odczuciu używanie słów uznanych powszechnie za obraźliwe nie mieści się w standardach debaty publicznej przyjętych w demokracji, a nade wszystko narusza autorytet osób duchownych i świeckich. Rada Powiatu Jarosławskiego czuje się zobowiązana do zajęcia stanowiska w tej sprawie istnieją bowiem granice elementarnej przyzwoitości, których przekraczanie powinno się spotkać ze zdecydowaną reakcją. Język debaty publicznej powinien być bardziej wymagający . Nie możemy się zgodzić na używanie języka pełnego nienawiści i pogardy. Każda osoba, bez względu na swoje poglądy ma prawo do szacunku i godnego traktowania. Reasumując Rada Powiatu Jarosławskiego wyraża stanowczy protest wobec sposobu i języka używanego w życiu społecznym. Pod koniec sesji o powstaniu nowego klubu radnych – „Solidarna Polska” poinformował jego przewodniczący Jan Żołyniak. W skład klubu weszli też Marek Kisielewicz i Bogdan Szylar, ale, jak powiedział J. Żołyniak – jest on otwarty dla wszystkich chętnych.

Podczas XIX sesji Rady Powiatu Jarosławskiego (11 kwietnia) radni dokonali m.in. zapowiadanej od dawna zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych.

Czternastu radnych było za, a jedenastu przeciw rozwiązaniu Zespołu Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie oraz likwidacji szkół, wchodzących w jego skład. Nieco inny rozkład głosów pojawił się przy głosowaniu podobnej uchwały, dotyczącej Zespołu Szkół Zawodowych i Palcówek w Radymnie. Za jego rozwiązaniem opowiedziało się 12 radnych, 11 było przeciwko, a 2 wstrzymało się od głosu.

Podczas tej samej sesji utworzono technika i szkoły zawodowe, które wejdą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Jarosławiu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie. W tych właśnie placówkach będą mogli kontynuować naukę uczniowie rozwiązanych zespołów szkół.

Radni byli jednomyślni, przyjmując stanowisko w formie uchwały, dotyczące jarosławskiej placówki Sanepidu:

Wyrażamy protest przeciwko planowanej przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Jarosławiu i pozostawienie jej jako filii PSSE w Przemyślu.

Pragniemy podkreślić, że podjęte już działania nie były konsultowane z Samorządem Powiatu Jarosławskiego, na terenie, którego działa dobrze zorganizowana i właściwie realizująca swoje zadania Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jarosławiu. Projektowana likwidacja stacji stwarza realne zagrożenie należytego zabezpieczenia sanitarno- epidemiologicznego Powiatu Jarosławskiego. Wiele zadań wykonywanych przez Inspekcję Sanitarną wymaga natychmiastowej reakcji (np. w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higieniczno – zdrowotnych powodujących zagrożenie życia i zdrowia ludzi).

Poszerzenie terenu działania stacji z całą pewnością negatywnie wpłynie na wykonanie zadań, a tym samym na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Dodatkowo likwidacja powiatowych struktur Inspekcji Sanitarnej znacznie spowolni reakcję w sytuacji klęsk żywiołowych. Pozbawienie powiatowych zespołów antykryzysowych tak ważnych służb nie pozwoli zapewnić bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu na dotychczasowym wysokim poziomie.

Planowana likwidacja akredytowanego laboratorium obejmującego pracownię mikrobiologii, pracownię badania żywności, pracownie badania wody ograniczy dostęp do usług i świadczeń, pogorszy obecnie obowiązujące standardy zgodne z normami krajowymi
i unijnymi, a co za tym idzie wydłuży czas reagowania na powstające w terenie zagrożenia. Ponadto zmiany te nie uwzględniają interesu przedsiębiorców działających na terenie powiatu jarosławskiego, którzy będą napotykać na wiele utrudnień w rozwiązywaniu spraw na będących w kompetencji Inspekcji Sanitarnej często wymagających szybkiej reakcji.

W naszym odczuciu w chwili podejmowania decyzji o lokalizacji Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych powinien być brany pod uwagę zarówno aspekt lokalizacji w stosunku do obsługiwanego terenu (centralne położenie Jarosławia) jak również aspekt pomocy samorządu powiatowego. Przekazanie przez Powiat Jarosławski w nieodpłatne użytkowanie części budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 7 na siedzibę PSSE, jest wkładem w zapewnienie ciągłości działania Inspekcji na naszym terenie, który nadal deklarujemy ponosić wraz ze wsparciem finansowym zakupów rzeczowych.

Ponadto trzeba zaznaczyć, że duże nakłady finansowe (również ze współudziałem powiatu jarosławskiego) ponoszone przez wiele lat na dostosowanie laboratorium do standardów akredytacyjnych zostaną zmarnowane. Nie bez znaczenia jest też czynnik ludzki, zagrożenie utraty pracy przez wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników wpłynie na pogłębienie i tak ogromnego bezrobocia.

Planowana koncepcja likwidacji przekreśli poczucie stabilności i bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu utrudniając realizację konstytucyjnej zasady dostępności obywateli do służb administracji państwowej i samorządowej.

Rada zobowiązała starostę do przekazania uchwały parlamentarzystom Ziemi Przemyskiej, Wojewodzie Podkarpackiemu, Podkarpackiemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz prezentowania niniejszego stanowiska na spotkaniach dotyczących restrukturyzacji PSSE.

Równie jednomyślni radni byli podczas głosowania nad rezolucją dotyczącą formy debaty publicznej w naszym kraju:

Rada Powiatu Jarosławskiego wyraża stanowczą dezaprobatę wobec formy debaty publicznej jaka ostatnio toczy się na forum mediów.

W naszym odczuciu używanie słów uznanych powszechnie za obraźliwe nie mieści się
w standardach debaty publicznej przyjętych w demokracji, a nade wszystko narusza autorytet osób duchownych i świeckich.

Rada Powiatu Jarosławskiego czuje się zobowiązana do zajęcia stanowiska w tej sprawie istnieją bowiem granice elementarnej przyzwoitości, których przekraczanie powinno się spotkać ze zdecydowaną reakcją. Język debaty publicznej powinien być bardziej wymagający . Nie możemy się zgodzić na używanie języka pełnego nienawiści i pogardy. Każda osoba, bez względu na swoje poglądy ma prawo do szacunku i godnego traktowania.

Reasumując Rada Powiatu Jarosławskiego wyraża stanowczy protest wobec sposobu
i języka używanego w życiu społecznym.

Pod koniec sesji o powstaniu nowego klubu radnych – „Solidarna Polska” poinformował jego przewodniczący Jan Żołyniak. W skład klubu weszli też Marek Kisielewicz i Bogdan Szylar, ale, jak powiedział J. Żołyniak – jest on otwarty dla wszystkich chętnych.