Artykuły filtrowane wg daty: poniedziałek, 01 października 2018

Powiat Jarosławski informuje, że zgodnie z umową Nr WiJ.531.8.108.2017 zawartą w dniu 20 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie, pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie a Powiatem Jarosławskim została przekazana dotacja celowa w wysokości 12 000 zł dla Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha w Jarosławiu...

Więcej

Projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest w  ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.07.2018 - 31.12.2021 Obszar realizacji...

Więcej