Powiat Jarosławski zdecydował się na wypuszczenie obligacji w kwocie 10 mln złotych. Dzięki tej decyzji zostanie w całości sfinansowany tegoroczny, wyjątkowy pod względem ilości oraz wydatków, plan inwestycji na powiatowych drogach i chodnikach. W tej chwili ilość planowanych inwestycji drogowych w powiecie jarosławskim przekracza 50...

Więcej

Powiat Jarosławski zdecydował o emisji jednorocznych obligacji przychodowych na kwotę 15 mln złotych. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie działań w Centrum Opieki Medycznej. - Mowa o rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloków operacyjnego, ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, przewiązkę łącząca...

Więcej

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zostało zaliczone do drugiego stopnia podkarpackich szpitali w opublikowanym 27 czerwca „Wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)”. Ważną decyzję w kontekście inwestycji w jarosławskim szpitalu podjęto także podczas ostatniej sesji Rady Powiatu....

Więcej

20 mln złotych. Tej wartości są obligacje komunalne uchwalone przez Radę Powiatu Jarosławskiego na ostatniej sesji. Ale istnieje bardzo duża szansa, ze dzięki tej decyzji na modernizację dróg w naszym powiecie trafi co najmniej... 40 mln złotych! Jak to możliwe? Wspomniane obligacje będą stanowić wkład...

Więcej

16 sierpnia odbyły się obrady kolejnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego. Wśród przyjętych przez radnych decyzji znalazła się uchwała w sprawie obligacji komunalnych. Radni zdecydowali się na emisję 20 tys. obligacji na łączną kwotę 20 mln. złotych. Większość z tych środków zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe.Na...

Więcej