Sukces uczennicy KOPERNIKA w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

  • Wydrukuj
  • Email
  • Sukces uczennicy KOPERNIKA w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernikaw Jarosławiu Dominika Skupień (3D) brała udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów pod honorowym patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Z radością informujemy, że Dominika zajęła wysoką, czwartą lokatę. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku szkolnym Dominika zdobyła tytuł finalisty olimpiady. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym. Etap okręgowy odbył się w Nisku i składał się z trzech części. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu oraz wykonanie zadań praktycznych. Opiekunem merytorycznym Dominiki jest Anna Wójcik. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Informacja prasowa (tekst, zdj.): I LO w Jarosławiu

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernikaw Jarosławiu Dominika Skupień (3D) brała udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów pod honorowym patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Z radością informujemy, że Dominika zajęła wysoką, czwartą lokatę. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku szkolnym Dominika zdobyła tytuł finalisty olimpiady. 

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym. Etap okręgowy odbył się w Nisku i składał się z trzech części. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu oraz wykonanie zadań praktycznych.

Opiekunem merytorycznym Dominiki jest Anna Wójcik.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Informacja prasowa (tekst, zdj.): I LO w Jarosławiu