Programu wyrównywania różnic między regionami II

 • Wydrukuj
 • Email
 • Programu wyrównywania różnic między regionami II. Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną edycję programu pn. "Programu wyrównywania różnic między regionami II". Celami operacyjnymi programu są:poprawa wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych placówek edukacyjnych i zakładów opieki zdrowotnej, rozwój struktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych, zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne, poprawa dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.Beneficjentami programu mogą być dla:obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny)- podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej. Realizator programu - samorząd wojewódzki. obszaru B (likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) - zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne, obszaru D (likwidacja barier transportowych):organizacje pozarządowe, gminy i powiaty,obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych) - powiaty, obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje i dane dotyczące realizacji programu pn. "Program wyrównywania różnic miedzy regionami II" podane są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.Wnioski dotyczące obszaru B i D należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu(kancelaria Starostwa) w terminie do dnia 05.03.2010 r.
Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną edycję programu pn. "Programu wyrównywania różnic między regionami II".

 1. Celami operacyjnymi programu są:
  • poprawa wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
  • zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych placówek edukacyjnych i zakładów opieki zdrowotnej,
  • rozwój struktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych,
  • zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne,
  • poprawa dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
 2. Beneficjentami programu mogą być dla:
 1. obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny)- podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:
   • organizacje pozarządowe,
   • jednostki samorządu terytorialnego,
   • państwowe uczelnie medyczne,
   • zakłady opieki zdrowotnej.
   • Realizator programu - samorząd wojewódzki.
   1. obszaru B (likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) - zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,
   2. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
    • organizacje pozarządowe,
    • gminy i powiaty,
   3. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych) - powiaty,
   4. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

   Szczegółowe informacje i dane dotyczące realizacji programu pn. "Program wyrównywania różnic miedzy regionami II" podane są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

   Wnioski dotyczące obszaru B i D należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
   (kancelaria Starostwa) w terminie do dnia 05.03.2010 r.