Rejon Trocki

  • Wydrukuj
  • Email
  • Rejon Trocki. W odległości 28 km od stolicy Litwy - Wilna, leży stare miasto Troki słynące ze swej niepowtarzalnej przyrody i historycznych zabytków nie tylko na Litwie, ale także poza jej granicami. Troki - centrum rejonu. Powierzchnia rejonu wynosi 120.274 ha, tutaj mieszka 38,2 tys. ludzi. Troki i okolice - jedno z najpiękniejszych miejsc na Litwie. Krajobraz został ukształtowany przez lodowiec sprzed 13-14 tys. lat. Cofający się lodowiec pozostawił mnóstwo wzgórz i pagórków, głębokich wąwozów, w których często powstawały jeziora. W rejonie trockim jest tak dużo jezior, że region ten jest uważany za jedno z najbardziej bogatych w jeziora miejsc na Litwie. Nieważne którą drogą jedzie się do Trok - wszędzie można natknąć się na jakieś jeziorko. W rejonie leży ponad 200 jezior. Jeziora Galve, Totoriśkiy i Bernardiny (Luka) obmywają brzegi półwyspu, na którym znajduje się miasto Troki. Na północnym wschodzie miasta leży duże jezioro Skaistis, a na północnym zachodzie, za niewielkim wzniesieniem znajduje się jezioro Akmena. Oprócz tych największych jezior, wokół Trok znajduje się jeszcze kilka większych i mniejszych jezior, np. Aklażeris, Aśarinis, Baltis, Dumblis, Giluśis, Margis, Oźkabalis, Varliukas i in. Przez rejon przepływa kilka mniejszych rzek. Najbardziej znane - to Verkne i Streva, tworzące malownicze jary i wpadające do największej litewskiej rzeki Niemna. Obrzeżami rejonu przepływa druga według wielkości rzeka - Neris. Historia miasta Stare Troki (Senieji Trakai), Historia Trok zaczyna się w Starych Trokach, niedużej wsi leżącej w odległości trzech kilometrów od miasta, którą mijamy jadąc pociągiem z Wilna do Trok. Legendy głoszą, że Stare Troki zbudował wielki książę litewski Giedymin, jak wydaje się w pierwszej połowie XIV w. Po raz pierwszy w źródłach pisanych miejscowość ta jest wspominana w 1337 r. w kronice krzyżackiej Wiganda z Marburga. W drugiej połowie XIV w. w St. Trokach już stał murowany zamek. W latach 1345-1382 mieszkał tutaj syn Giedymina książę trocki i żmudzki Kiejstut. Około 1350 r. tutaj urodził się najbardziej znany władca litewski Witold (wielki książę litewski w latach 1392-1430). W XIII-XIV w. Litwini prowadzili sporo wojen. Najgroźniejszym wrogiem był zakon teutoński (krzyżacki). Zamek w Starych Trokach jest świadkiem walk z Krzyżakami. W 1391 r. zamek został zburzony i nigdy go nie odbudowano. Po wzniesieniu zamku w Nowych Trokach zamek w Starych Trokach stracił swoje znaczenie. Obecnie na jego miejscu stoi kościół neogotycki z końca XIX w., którego ściany opierają się na fundamentach kościoła bernardyńskiego budowanego w 1405 r. W 1998 r. Trocki Historyczny Park Narodowy rozpoczął realizację projektu pn. "Droga Witolda Wielkiego". Przy drodze do Starych Trok postawiono dziewięć słupów kapliczkowych. Nowe Troki - Pierwsze wzmianki o Nowych Trokach, obecnych Trokach, pochodzą z krzyżackich opisów dróg z 1377 r. Troki rozrosły się w drugiej połowie XIV w., gdy na półwyspie wzniesiono murowany zamek i utworzono system obronny składający się z zamków w Starych Trokach, Streva, Brażuole i in. Od początku XIV w. miasto posiadało samorząd, tutaj osiedlili się kupcy niemieccy i angielscy. W XIV-XV w. Troki odgrywały ważną rolę w walkach z Krzyżakami. W latach 1392-1492 były ważną rezydencją wielkiego księcia. Troki i okolice zamieszkiwali Litwini, Rosjanie, Polacy, a także Tatarzy i Karaimi, którzy pełnili straż przy zamku wielkiego księcia. Na początku XV w. w Trokach został wzniesiony ratusz, który jednak nie zachował się do naszych czasów. W XVI w. w mieście odbywały się sesje Najwyższego Trybunału Litewskiego, dwa targi. W połowie XVI i na początku XVII w. w Trokach szalała dżuma. W czasie wojen w latach 1654-1667 i 1700-1721 Troki zostały ograbione i spalone, została zburzona większa część miasta. W latach 1413-1496 Troki były centrum województwa trackiego, w latach 1496-1919 z niewielkimi przerwami - centrum powiatu trackiego. W latach 1919-1939 wchodziły w skład Wileńszczyzny. W 1950 r. Troki stały się centrum rejonu. W XIX w. Troki zamieszkiwało od 1000 (na początku wieku) do 3000 (pod koniec wieku) ludzi. W połowie XX w. miasto liczyło około 3000 mieszkańców. Obecnie Troki zajmują powierzchnię 1152 ha z ponad 7 tysiącami mieszkańców. Sezon letni rozpoczyna się pod koniec maja tradycyjnym świętem z nastrojowymi zawodami rodzinnymi, sportowymi, występami zespołów artystycznych, kiermaszem, koncertami zawodowych wykonawców muzyki popularnej. Święto trwające do rana, co roku jest odwiedzane przez coraz większe rzesze mieszczan i gości. 15 lipca jest uroczyście obchodzona rocznica bitwy po Grunwaldem, podczas której odbywa się konkurencja jazdy konnej o Puchar Witolda Wielkiego. Wskrzeszone zostało także wesołe święto o Puchar Zamku w Trokach - festiwal muzyki ludowej "Nad jeziorem". Samorząd Troków realizuje projekt pn. "Sztuka wspólny język mieszkańców Europy" finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu "Europa dla mieszkańców" na lata 2007-2013. Celem ww. projektu jest wzmocnienie wzajemnego zrozumienia kultury europejskiej, jej zróżnicowania, a jednocześnie podobieństwa oraz rozwój współpracy kulturalnej i ekonomicznej. W projekcie tym powiat jarosławski uczestniczy jako jeden z partnerów w ramach obustronnej współpracy. Więcej o projekcie na stronie: www.art-trakai.eu

W odległości 28 km od stolicy Litwy - Wilna, leży stare miasto Troki słynące ze swej niepowtarzalnej przyrody i historycznych zabytków nie tylko na Litwie, ale także poza jej granicami.

Troki - centrum rejonu. Powierzchnia rejonu wynosi 120.274 ha, tutaj mieszka 38,2 tys. ludzi.

Troki i okolice - jedno z najpiękniejszych miejsc na Litwie. Krajobraz został ukształtowany przez lodowiec sprzed 13-14 tys. lat. Cofający się lodowiec pozostawił mnóstwo wzgórz i pagórków, głębokich wąwozów, w których często powstawały jeziora. W rejonie trockim jest tak dużo jezior, że region ten jest uważany za jedno z najbardziej bogatych w jeziora miejsc na Litwie. Nieważne którą drogą jedzie się do Trok - wszędzie można natknąć się na jakieś jeziorko. W rejonie leży ponad 200 jezior. Jeziora Galve, Totoriśkiy i Bernardiny (Luka) obmywają brzegi półwyspu, na którym znajduje się miasto Troki. Na północnym wschodzie miasta leży duże jezioro Skaistis, a na północnym zachodzie, za niewielkim wzniesieniem znajduje się jezioro Akmena. Oprócz tych największych jezior, wokół Trok znajduje się jeszcze kilka większych i mniejszych jezior, np. Aklażeris, Aśarinis, Baltis, Dumblis, Giluśis, Margis, Oźkabalis, Varliukas i in.

Przez rejon przepływa kilka mniejszych rzek. Najbardziej znane - to Verkne i Streva, tworzące malownicze jary i wpadające do największej litewskiej rzeki Niemna. Obrzeżami rejonu przepływa druga według wielkości rzeka - Neris.

Historia miasta

Stare Troki (Senieji Trakai), Historia Trok zaczyna się w Starych Trokach, niedużej wsi leżącej w odległości trzech kilometrów od miasta, którą mijamy jadąc pociągiem z Wilna do Trok. Legendy głoszą, że Stare Troki zbudował wielki książę litewski Giedymin, jak wydaje się w pierwszej połowie XIV w. Po raz pierwszy w źródłach pisanych miejscowość ta jest wspominana w 1337 r. w kronice krzyżackiej Wiganda z Marburga. W drugiej połowie XIV w. w St. Trokach już stał murowany zamek. W latach 1345-1382 mieszkał tutaj syn Giedymina książę trocki i żmudzki Kiejstut. Około 1350 r. tutaj urodził się najbardziej znany władca litewski Witold (wielki książę litewski w latach 1392-1430). W XIII-XIV w. Litwini prowadzili sporo wojen. Najgroźniejszym wrogiem był zakon teutoński (krzyżacki). Zamek w Starych Trokach jest świadkiem walk z Krzyżakami. W 1391 r. zamek został zburzony i nigdy go nie odbudowano. Po wzniesieniu zamku w Nowych Trokach zamek w Starych Trokach stracił swoje znaczenie. Obecnie na jego miejscu stoi kościół neogotycki z końca XIX w., którego ściany opierają się na fundamentach kościoła bernardyńskiego budowanego w 1405 r. W 1998 r. Trocki Historyczny Park Narodowy rozpoczął realizację projektu pn. "Droga Witolda Wielkiego". Przy drodze do Starych Trok postawiono dziewięć słupów kapliczkowych.

Nowe Troki - Pierwsze wzmianki o Nowych Trokach, obecnych Trokach, pochodzą z krzyżackich opisów dróg z 1377 r. Troki rozrosły się w drugiej połowie XIV w., gdy na półwyspie wzniesiono murowany zamek i utworzono system obronny składający się z zamków w Starych Trokach, Streva, Brażuole i in. Od początku XIV w. miasto posiadało samorząd, tutaj osiedlili się kupcy niemieccy i angielscy. W XIV-XV w. Troki odgrywały ważną rolę w walkach z Krzyżakami. W latach 1392-1492 były ważną rezydencją wielkiego księcia. Troki i okolice zamieszkiwali Litwini, Rosjanie, Polacy, a także Tatarzy i Karaimi, którzy pełnili straż przy zamku wielkiego księcia. Na początku XV w. w Trokach został wzniesiony ratusz, który jednak nie zachował się do naszych czasów. W XVI w. w mieście odbywały się sesje Najwyższego Trybunału Litewskiego, dwa targi. W połowie XVI i na początku XVII w. w Trokach szalała dżuma. W czasie wojen w latach 1654-1667 i 1700-1721 Troki zostały ograbione i spalone, została zburzona większa część miasta. W latach 1413-1496 Troki były centrum województwa trackiego, w latach 1496-1919 z niewielkimi przerwami - centrum powiatu trackiego. W latach 1919-1939 wchodziły w skład Wileńszczyzny. W 1950 r. Troki stały się centrum rejonu. W XIX w. Troki zamieszkiwało od 1000 (na początku wieku) do 3000 (pod koniec wieku) ludzi. W połowie XX w. miasto liczyło około 3000 mieszkańców.

Obecnie Troki zajmują powierzchnię 1152 ha z ponad 7 tysiącami mieszkańców. Sezon letni rozpoczyna się pod koniec maja tradycyjnym świętem z nastrojowymi zawodami rodzinnymi, sportowymi, występami zespołów artystycznych, kiermaszem, koncertami zawodowych wykonawców muzyki popularnej. Święto trwające do rana, co roku jest odwiedzane przez coraz większe rzesze mieszczan i gości. 15 lipca jest uroczyście obchodzona rocznica bitwy po Grunwaldem, podczas której odbywa się konkurencja jazdy konnej o Puchar Witolda Wielkiego. Wskrzeszone zostało także wesołe święto o Puchar Zamku w Trokach - festiwal muzyki ludowej "Nad jeziorem".

Samorząd Troków realizuje projekt pn. "Sztuka wspólny język mieszkańców Europy" finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu "Europa dla mieszkańców" na lata 2007-2013.

Celem ww. projektu jest wzmocnienie wzajemnego zrozumienia kultury europejskiej, jej zróżnicowania, a jednocześnie podobieństwa oraz rozwój współpracy kulturalnej i ekonomicznej. W projekcie tym powiat jarosławski uczestniczy jako jeden z partnerów w ramach obustronnej współpracy.

Więcej o projekcie na stronie: www.art-trakai.eu