Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zapewnia szybką, pozasądową drogę do uzyskania rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie przysługuje również jego bliskim. Wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych można składać od 6 września 2023 roku. Fundusz obejmuje zdarzenia medyczne, które miały...

Więcej

24 maja 2024 roku odbyło się spotkanie Starosty Jarosławskiego Kamila Dziukiewicza z przedstawicielami Rady Gminy Radymno: Przewodniczącym Rady Gminy Bolesławem Ziębą, I Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Markiem Kisielewiczem oraz Radną Gminy Radymno Przewodniczacą Komisji Skarg i Wniosków Ewą Jaromi – Świerk. Podczas spotkania omówiono wiele kluczowych tematów związanych z funkcjonowaniem gminy oraz powiatu. Także dzisiaj odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy...

Więcej

Fundacja Fundusz Lokalny SMK ogłasza konkurs pn.: Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Projekt realizowany jest przez Fundację SMK w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW-CRSO) - Priorytet 1 - Mikro-Inicjatywy. Konkurs skierowany jest do: - młodych/lokalnych organizacji pozarządowych (MO) - grup nieformalnych (GN) - Oddolnej Inicjatywy Mieszkańców...

Więcej

Święto Straży Granicznej w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej rozpoczęło się 21 maja 2024 roku mszą św. w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. Następnie miał miejsce uroczysty apel na terenie Komendy Oddziału w Przemyślu. Występ Orkiestry Reprezentacyjnej SG nadał wydarzeniu szczególnego, nastrojowego wymiaru. Odbył się także pokaz musztry paradnej. W obchodach wziął udział, z ramienia Powiatu...

Więcej

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu otrzymało ZŁOTY MEDAL Portalu edukacyjnego WaszaEdukacja.pl, 1. miejsce wśród liceów jarosławskich oraz 364. miejsce wśród liceów w Polsce. W tegorocznym rankingu szkół ponadpodstawowych uczestniczyło 1978 liceów. W tworzeniu rankingu zostały uwzględnione wyniki z egzaminów maturalnych i ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, a także wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Link do Rankingu najlepszych liceów w Jarosławiu: https://waszaedukacja.pl/ranking/jaroslaw/licea...
21 maja 2024 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu wzięli udział w XXXII Przeglądzie Szkolnych Form Teatralnych „Jarosławski Kacperek 2024″. Impreza organizowana przez Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki ma na celu rozwój zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży poprzez prezentację i konfrontację dorobku artystycznego zespołów teatralnych z województwa podkarpackiego. Najmłodsi artyści reprezentujący...
Zakończyła się II sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Jednym z jej początkowych punktów było sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami, uzupełnione o obszerną informację z prac Starosty w tym okresie. Na sesję przybył Burmistrz Miasta Jarosławia Marcin Nazarewicz, który zapewnił o chęci współpracy pomiędzy dwoma samorządami. Na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu Grażyny Strzelec złożył wizerunek patrona miasta bł. ojca...

Więcej

Uczennica drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących Aleksandra Haniszewska zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy COMBAT JU-JUTSU, które odbyły się 18 maja 2024 roku w Malgrat de Mar w Hiszpanii. Ola, uczennica klasy wojskowej, jest zawodniczką klubu Chikara DOJO w Roźwienicy. Swoją dyscyplinę trenuje od 12 lat. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Informacja prasowa (tekst, zdj.)...
Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu realizuje staże i praktyki zawodowe we Włoszech w ramach projektu Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych narzędzi cyfrowych i praktyczne ich wykorzystywanie w pracy podczas zagranicznych staży i praktyk z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000149063 realizowanego w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez...