Nowe scalenia w powiecie jarosławskim

  • Wydrukuj
  • Email
  • Nowe scalenia w powiecie jarosławskim. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zostały złożone przez Powiat Jarosławski wnioski o przyznanie pomocy finansowej na operację "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ich wartość to blisko 34 miliony złotych. Dotyczą one: 1.Scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik–całkowity koszt operacji wynosi 21 080 813,97 zł 2.Scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik–całkowity koszt operacji wynosi 12 659 902,40 zł Obszar miasta Pruchnik wynosi 1991,11 ha. Znajduje się tu 5566 działek ewidencyjnych, a prawa właścicielskie do nich przysługują 2645 osobom. Obszar Jodłówki wynosi z kolei 1209,80 ha. W obszarze tym znajduje się 3 479 działek a prawa właścicielskie przysługują 1481 osobom. Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego. Uzyskanie pomocy finansowej warunkuje możliwość realizacji wymienionych operacji. Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Sama realizacja następować będzie w 2 etapach: I etap - prace scaleniowe oraz II etap – zagospodarowanie poscaleniowe. Pozytywne rozpatrzenie wniosku kończy się zawarciem umowy o przyznanie pomocy. Termin rozpatrzenia wniosku upływa 27 września 2016 r. View the embedded image gallery online at: https://powiat.jaroslawski.pl/aktualnosci/item/3058-nowe-scalenia-w-powiecie-jaroslawskim#sigProIdb722f06298

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zostały złożone przez Powiat Jarosławski wnioski o przyznanie pomocy finansowej na operację "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ich wartość to blisko 34 miliony złotych. Dotyczą one:

1.Scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik–całkowity koszt operacji wynosi 21 080 813,97 zł

2.Scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik–całkowity koszt operacji wynosi 12 659 902,40 zł

Obszar miasta Pruchnik wynosi 1991,11 ha. Znajduje się tu 5566 działek ewidencyjnych, a prawa właścicielskie do nich przysługują 2645 osobom. Obszar Jodłówki wynosi z kolei 1209,80 ha. W obszarze tym znajduje się 3 479 działek a prawa właścicielskie przysługują 1481 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Uzyskanie pomocy finansowej warunkuje możliwość realizacji wymienionych operacji. Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych. Sama realizacja następować będzie w 2 etapach: I etap - prace scaleniowe oraz II etap – zagospodarowanie poscaleniowe. Pozytywne rozpatrzenie wniosku kończy się zawarciem umowy o przyznanie pomocy. Termin rozpatrzenia wniosku upływa 27 września 2016 r.