Pomoc osobom niepełnosprawnym - COVID-19

  • Wydrukuj
  • Email
  • Pomoc osobom niepełnosprawnym - COVID-19. Dotyczy Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” KOMUNIKAT Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III do dnia 15 października 2020 r. (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.). Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do realizatora programu tj. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Jarosławiu (właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy) w trybie ciągłym poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/ Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 16 624 62 90. Dodatkowe informacje https://www.pfron.org.pl

Dotyczy Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

 

KOMUNIKAT

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III do dnia 15 października 2020 r. (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.).

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do realizatora programu tj. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Jarosławiu (właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy) w trybie ciągłym poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 16 624 62 90

Dodatkowe informacje https://www.pfron.org.pl