Dotyczy Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”   KOMUNIKAT Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III do...

Więcej

Blisko pół miliona złotych dofinansowania ze środków PFRON trafi na realizację czterech zadań w ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III” na rok 2020. Umowy dotyczące trzech z nich podpisano dziś, 3 września, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, gdyż to właśnie samorząd powiatowy jest realizatorem wspomnianego programu. Umowy ze strony powiatu podpisali starosta jarosławski Stanisław Kłopot i wicestarosta Mariusz Trojak....

Więcej