Zakończył się trwający od września ubiegłego roku remont Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu. - W 2020 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu złożyło do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” – przypomina starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Kwota uzyskanego dofinansowanie ze środków Państwowego...

Więcej

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie (w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem  https://sow.pfron.org.pl), dotyczące programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II. Nabór wniosków zostaje uruchomiony od 1 marca  2021r. Więcej informacji jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu pod adresem: https://www.bip.jaroslawski.pl/zalatw-sprawe-dofinansowanie-z-funduszu-pfron Wszelkie informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 16 624 62 90. ...

Więcej

Dzięki dofinansowaniu PFRON-u nowe auta do przewozu osób niepełnosprawnych trafiły już do placówek w Pruchniku i Rokietnicy, a wkrótce także w Moszczanach. Umożliwią dowożenia na zajęcia terapeutyczne i rehabilitację kilkudziesięciu niepełnosprawnych - także osoby poruszające się na wózkach. Zobacz relację TVP3 Rzeszów. Jest dostępna TUTAJ Nowy bus już wozi podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku. Codziennie wykonuje kilka kursów przejeżdżając...

Więcej

Sfinalizowano część umów, które samorząd powiatowy zawarł w 2020 roku na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Dotyczyły one zakupu 9 osobowych specjalistycznych mikrobusów dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowania pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączny koszt całego projektu to 430 tys. zł. - Dofinansowania otrzymały gminy Pruchnik...

Więcej

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Obszary programu, które będą realizowane w roku 2021: obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; obszar C – tworzenie spółdzielni...

Więcej

Starosta Powiatu Jarosławskiego informuje, że zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 426 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr 7/2018 z dnia 12 czerwca 2018r. oraz 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

Więcej

Dotyczy Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”   KOMUNIKAT Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III do...

Więcej

Blisko pół miliona złotych dofinansowania ze środków PFRON trafi na realizację czterech zadań w ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III” na rok 2020. Umowy dotyczące trzech z nich podpisano dziś, 3 września, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, gdyż to właśnie samorząd powiatowy jest realizatorem wspomnianego programu. Umowy ze strony powiatu podpisali starosta jarosławski Stanisław Kłopot i wicestarosta Mariusz Trojak....

Więcej