Archanioł Michał – patron powiatu jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Archanioł Michał – patron powiatu jarosławskiego. 29 września przypada święto św. Michała Archanioła. Jego kult istniał już w starożytności chrześcijańskiej. Jest on czczony jako Patron Kościoła; opiekun chroniący przed wszelkimi złymi duchami; zwycięski obrońca w walce z szatanem, z jego pokusami i mocami piekielnymi. Kościół Wschodni czci go także jako patrona ludzi chorych.  Patronem Powiatu Jarosławskiego Archanioł Michał został obwołany 29 września 2006 roku. Imię Michał znaczy „Któż jak Bóg!” Nie było chyba zatem lepszego imienia dla głównego Archanioła. Jest pierwszym i najważniejszym spośród aniołów, zarówno w tradycji żydowskiej, jak i tradycji chrześcijańskiej. W Piśmie Świętym Starego Testamentu nazywany jest „księciem anielskim” i „wielkim księciem”. Archanioł Michał z polecenia Pana Boga karze plagami Egipt, rozdziela wody Morza Czerwonego, prowadzi naród wybrany przez piaski pustyni do Ziemi Obiecanej. W dniu ostatecznym powinien na Górze Oliwnej zabić Antychrysta i dźwiękiem swej trąby wskrzeszać zmarłych. We wczesnochrześcijańskim piśmiennictwie uchodzi za Księcia Aniołów - Archanioła, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. On wstawia się za ludźmi przed Bogiem; jest aniołem ludu chrześcijańskiego. W pierwotnym chrześcijaństwie wierzono także, że on stoi u wezgłowia umierających, kiedy toczy się ostatni bój o ich zbawienie. On towarzyszy duszom zmarłym na sąd Boży. Ze szczególną mocą walczy o duszę w chwili śmierci człowieka. Potem przyprowadza ją do nieba i jako godną wiekuistej światłości przedstawia Najwyższemu. Czuwa nawet nad grobami ciał ludzkich na ziemi, polecając aniołom strzeżenie ich. W Apokalipsie św. Jana Apostoła, Michał ukazany jest jako „pogromca Smoka - Szatana”: I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok [...] ale nie przemógł.  Przedstawiany jest z wydobytym mieczem, jako wódz wojsk Pana. Nawiązanie do swojego patrona powiat jarosławski umieścił w swoim w herbie (poniżej). To ognisty miecz i waga, atrybuty Św. Michała Archanioła - postaci nierozerwalnie związanej z historią  Ziemi Jarosławskiej. Warto też dodać, że Archanioła Michała, za patrona zakładanych przez siebie dzieł wychowawczych i zgromadzeń, obwołał bł. ks. Bronisław Markiewicz, który z kolei patronuje Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej.
Pixabay/CCO Public Domain, dimitrisvetsikas. Zdjęcie ilustracyjne.

29 września przypada święto św. Michała Archanioła. Jego kult istniał już w starożytności chrześcijańskiej. Jest on czczony jako Patron Kościoła; opiekun chroniący przed wszelkimi złymi duchami; zwycięski obrońca w walce z szatanem, z jego pokusami i mocami piekielnymi. Kościół Wschodni czci go także jako patrona ludzi chorych.  Patronem Powiatu Jarosławskiego Archanioł Michał został obwołany 29 września 2006 roku.

Imię Michał znaczy „Któż jak Bóg!” Nie było chyba zatem lepszego imienia dla głównego Archanioła. Jest pierwszym i najważniejszym spośród aniołów, zarówno w tradycji żydowskiej, jak i tradycji chrześcijańskiej. W Piśmie Świętym Starego Testamentu nazywany jest „księciem anielskim” i „wielkim księciem”. Archanioł Michał z polecenia Pana Boga karze plagami Egipt, rozdziela wody Morza Czerwonego, prowadzi naród wybrany przez piaski pustyni do Ziemi Obiecanej. W dniu ostatecznym powinien na Górze Oliwnej zabić Antychrysta i dźwiękiem swej trąby wskrzeszać zmarłych.

We wczesnochrześcijańskim piśmiennictwie uchodzi za Księcia Aniołów - Archanioła, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. On wstawia się za ludźmi przed Bogiem; jest aniołem ludu chrześcijańskiego. W pierwotnym chrześcijaństwie wierzono także, że on stoi u wezgłowia umierających, kiedy toczy się ostatni bój o ich zbawienie. On towarzyszy duszom zmarłym na sąd Boży. Ze szczególną mocą walczy o duszę w chwili śmierci człowieka. Potem przyprowadza ją do nieba i jako godną wiekuistej światłości przedstawia Najwyższemu. Czuwa nawet nad grobami ciał ludzkich na ziemi, polecając aniołom strzeżenie ich.

W Apokalipsie św. Jana Apostoła, Michał ukazany jest jako „pogromca Smoka - Szatana”: I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok [...] ale nie przemógł.  Przedstawiany jest z wydobytym mieczem, jako wódz wojsk Pana.

Nawiązanie do swojego patrona powiat jarosławski umieścił w swoim w herbie (poniżej). To ognisty miecz i waga, atrybuty Św. Michała Archanioła - postaci nierozerwalnie związanej z historią  Ziemi Jarosławskiej.

Warto też dodać, że Archanioła Michała, za patrona zakładanych przez siebie dzieł wychowawczych i zgromadzeń, obwołał bł. ks. Bronisław Markiewicz, który z kolei patronuje Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej.


herb