Czuwaj! 22 lutego każdego roku, przypada święto skautów i harcerzy, nazywane Dniem Myśli Braterskiej. Jego symbolem jest płaski węzeł, mocny niczym prawdziwa przyjaźń. Niegdyś, z tej okazji wysyłano własnoręcznie zrobione kartki pocztowe, nawiązujące do symboliki tego dnia, tak jak poniżej (początek lat '90. XX wieku, ze zbiorów XIII Jarosławskiej Drużyny Harcerzy "Czarna Trzynastka" im. Józefa Grzesiaka "Czarnego")....

Więcej

Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za Waszą pracę, służbę i poświęcenie. Mają one w tym roku szczególny wydźwięk, w otaczającej nas pandemicznej rzeczywistości. Słowa uznania, które do Was kieruję, po stokroć wyrażają wdzięczność całej naszej lokalnej społeczności. Realizowane przez Państwa działania na rzecz osób starszych i przewlekle chorych, w tym ciągły rozwój nowych form pracy, promują pozytywny wizerunek pomocy społecznej. Wasza...

Więcej

Do 13 listopada przyjmowaliśmy zgłoszenia w patriotycznym konkursie fotograficznym „Biało-czerwona w moim sercu, na moim domu”, którego celem było zachęcenie mieszkańców powiatu jarosławskiego do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości poprzez wywieszenie flagi polski. - W tym trudnym okresie nie chcieliśmy zrezygnować z świętowania 102 rocznicy odzyskania Niepodległości. Zorganizowaliśmy najpierw patriotyczny quiz, w którym rozdaliśmy 100 flag, a następnie konkurs fotograficzny –...

Więcej

W odmiennych warunkach, niż w ubiegłych latach, przebiega tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości. - Najważniejsza staje się pamięć i możliwość podkreślenia, że nie zapominamy o bohaterach i wydarzeniach sprzed ponad stu lat – mówi starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Z samego rana, 11 listopada 2020 r., delegacja w skład której weszli poseł Tadeusz Chrzan, dyrektor generalny Marcin Zaborniak - reprezentujący wojewodę Ewę...

Więcej

102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w tym roku będzie przebiegała inaczej niż zwykle. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Część wydarzeń przeniosła się do Internetu, ale w wielu miejscowościach tak jak w Jarosławiu zadbano o cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej. Na terenie powiatu takich nekropolii jest kilkanaście. Zobacz relację TVP3 Rzeszów. Jest dostępna TUTAJ Starostwo powiatowe w Jarosławiu w...

Więcej

Jed­na była - gdzie? Pod To­bru­kiem. Dru­ga była - gdzie? Pod Nar­vi­kiem. Trze­cia była pod Mon­te Cas­si­no. A każ­da jak zo­rza sza­lo­na, bia­ło-czer­wo­na, bia­ło-czer­wo­na, czer­wo­na jak pu­char wina, bia­ła jak śnież­na la­wi­na, bia­ło-czer­wo­na (...).Konstanty Ildefons Gałczyński...

Więcej

„Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów  oraz mocnych stron.” BARBARA CAGE Szanowni Państwo! Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zwracam się do Dyrekcji szkół i placówek, Nauczycieli, Katechetów, Pedagogów, Psychologów i pozostałych Specjalistów oraz Pracowników Administracji i Obsługi z najgłębszymi, pełnymi szacunku i uznania podziękowaniami za Waszą pracę. Mam...

Więcej

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego dziękuję wszystkim ratownikom medycznym, którzy pełnią swoją służbę w powiecie jarosławskim. Dziękuję przede wszystkim za wielkie zaangażowanie i profesjonalizm. Wasza praca, czy lepiej powiedzieć służba, jest trudna do przecenienia. Z okazji Waszego święta pozwolę sobie złożyć życzenia wytrwałej służby na rzecz drugiego człowieka. Życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Stanisław Kłopot,...

Więcej

29 września przypada święto św. Michała Archanioła. Jego kult istniał już w starożytności chrześcijańskiej. Jest on czczony jako Patron Kościoła; opiekun chroniący przed wszelkimi złymi duchami; zwycięski obrońca w walce z szatanem, z jego pokusami i mocami piekielnymi. Kościół Wschodni czci go także jako patrona ludzi chorych.  Patronem Powiatu Jarosławskiego Archanioł Michał został obwołany 29 września 2006 roku. Imię Michał...

Więcej

Dzisiaj, 7 kwietnia, obchodzimy Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, profesjonalizm i empatię. Cieszymy się, że jesteście na posterunku, w tym tak trudnym dla wszystkich czasie, ale pamiętamy także o tym, że służycie nam 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i pozostałym pracownikom służby zdrowia, składamy wyrazy uznania i ogromnej...

Więcej