Solidarność w Jarosławiu. W 40. rocznicę powstawania NSZZ „Solidarność”.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Solidarność w Jarosławiu. W 40. rocznicę powstawania NSZZ „Solidarność”.. W jubileuszowym roku 40-lecia powstania „Solidarności” Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich wspólnie z Regionem Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” i Starostwem Powiatowym w Jarosławiu zorganizowały wystawę plenarną poświęconą narodzinom i działalności „Solidarności” w Jarosławiu i jej wpływowi na bieg lokalnej historii. Wystawa będzie dostępna w wersji plenerowej, przy klasztorze oo. Franciszkanów-Reformatów i jarosławskim muzeum, na ulicy Trybunalskiej. - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” odegrał decydującą rolę w historii Polski i Europy kładąc kres narzuconemu Polsce systemowi komunistycznemu. Ten ruch zmienił też wszystko w życiu lokalnych społeczności poprzez aktywizację i upodmiotowienie tysięcy ludzi, którzy zbudowali autentyczną wspólnotę i nowy porządek społeczno-polityczny. Wyzwolił ogromny potencjał narodu zmarnowany przez lata trwania opresyjnego systemu politycznego - mówi kurator wystawy Zofia Kostka-Bieńkowska. - Wystawową narrację tworzy kilkanaście „obrazów” przedstawiających sytuację Jarosławia w PRL-u, historię protestów robotniczych przed 1980 rokiem, rolę Kościoła Katolickiego w walce o demokrację, narodziny i działalność NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu – dodaje Szymon Wawrzyszko, przewodniczący Zarządu Regionu „Ziemia Przemyska” NSZZ „Solidarność”. Wystawa obejmuje także powstanie Solidarności Rolników Indywidualnych, a następnie codzienną pracę związkową i walkę o prawa pracownicze i związkowe, a także niezależną prasę i wydawnictwa, stan wojenny, obozy internowania i wybory 1989. - Z dużym zadowoleniem wspieramy takie inicjatywy, bo pamięć o minionych latach nie może zaginąć, szczególnie w młodym pokoleniu. To ważne dla podtrzymania naszej tożsamości narodowej - opisuje ideę wystawy starosta jarosławski Stanisław Kłopot. - Zaprezentowany na wystawie materiał ilustracyjny pochodzi ze zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Archiwum Państwowego w Przemyślu i od działaczy związkowych, którzy życzliwie odpowiedzieli na nasz apel w sprawie zbiórki solidarnościowych dokumentów i pamiątek – wyjaśnia dyrektor muzeum, Łukasz Zagrobelny.
  • Galeria

W jubileuszowym roku 40-lecia powstania „Solidarności” Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich wspólnie z Regionem Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” i Starostwem Powiatowym w Jarosławiu zorganizowały wystawę plenarną poświęconą narodzinom i działalności „Solidarności” w Jarosławiu i jej wpływowi na bieg lokalnej historii. Wystawa będzie dostępna w wersji plenerowej, przy klasztorze oo. Franciszkanów-Reformatów i jarosławskim muzeum, na ulicy Trybunalskiej.

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” odegrał decydującą rolę w historii Polski i Europy kładąc kres narzuconemu Polsce systemowi komunistycznemu. Ten ruch zmienił też wszystko w życiu lokalnych społeczności poprzez aktywizację i upodmiotowienie tysięcy ludzi, którzy zbudowali autentyczną wspólnotę i nowy porządek społeczno-polityczny. Wyzwolił ogromny potencjał narodu zmarnowany przez lata trwania opresyjnego systemu politycznego - mówi kurator wystawy Zofia Kostka-Bieńkowska. - Wystawową narrację tworzy kilkanaście „obrazów” przedstawiających sytuację Jarosławia w PRL-u, historię protestów robotniczych przed 1980 rokiem, rolę Kościoła Katolickiego w walce o demokrację, narodziny i działalność NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu – dodaje Szymon Wawrzyszko, przewodniczący Zarządu Regionu „Ziemia Przemyska” NSZZ „Solidarność”. Wystawa obejmuje także powstanie Solidarności Rolników Indywidualnych, a następnie codzienną pracę związkową i walkę o prawa pracownicze i związkowe, a także niezależną prasę i wydawnictwa, stan wojenny, obozy internowania i wybory 1989. - Z dużym zadowoleniem wspieramy takie inicjatywy, bo pamięć o minionych latach nie może zaginąć, szczególnie w młodym pokoleniu. To ważne dla podtrzymania naszej tożsamości narodowej - opisuje ideę wystawy starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

- Zaprezentowany na wystawie materiał ilustracyjny pochodzi ze zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Archiwum Państwowego w Przemyślu i od działaczy związkowych, którzy życzliwie odpowiedzieli na nasz apel w sprawie zbiórki solidarnościowych dokumentów i pamiątek – wyjaśnia dyrektor muzeum, Łukasz Zagrobelny.