Blisko 3 miliony złotych na dokończenie prac przy osuwisku w Świebodnej

  • Wydrukuj
  • Email
  • Blisko 3 miliony złotych na dokończenie prac przy osuwisku w Świebodnej. Powiat jarosławski do końca roku zakończy 3. etap prac przy osuwisku w Świebodnej w gminie Pruchnik. Podobnie jak w poprzednich latach, będzie to możliwe dzięki pozyskaniu pieniędzy z budżetu państwa. Podpisano już umowę w sprawie pozyskania wielomilionowej dotacji. Dotacja w wysokości 2 mln 750 tys. złotych pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i stanowi 80% przewidywanych kosztów. Dokument sygnowali wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, a ze strony samorządu powiatowego starosta jarosławski Stanisława Kłopot i wicestarosta Mariusz Trojak. - Likwidacja osuwiska to skomplikowana i czasochłonna praca – tłumaczy starosta St. Kłopot. – Rozpoczęliśmy ją w 2018 roku, a trzeba jeszcze dodać czas na przygotowanie dokumentacji. Inwestycję w bezpieczeństwo mieszkańców Świebodnej, bo tym głównie jest likwidacja osuwisk, chcemy zakończyć w grudniu tego roku – wyjaśnia starosta. Oprócz osuwiska ta inwestycja to także odbudowa korpusu drogowego na drodze Widaczów – Świebodna – Pruchnik. W roku 2019 samorząd powiatowy wydał na to zadanie blisko 5 mln złotych. Całość, rozłożona na trzy lata, to około 11 milionów złotych. Zaangażowane są w to pieniądze powiatowe w wysokości 20%, resztę pozyskano z budżetu państwa.

Powiat jarosławski do końca roku zakończy 3. etap prac przy osuwisku w Świebodnej w gminie Pruchnik. Podobnie jak w poprzednich latach, będzie to możliwe dzięki pozyskaniu pieniędzy z budżetu państwa. Podpisano już umowę w sprawie pozyskania wielomilionowej dotacji.

Dotacja w wysokości 2 mln 750 tys. złotych pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i stanowi 80% przewidywanych kosztów. Dokument sygnowali wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, a ze strony samorządu powiatowego starosta jarosławski Stanisława Kłopot i wicestarosta Mariusz Trojak. - Likwidacja osuwiska to skomplikowana i czasochłonna praca – tłumaczy starosta St. Kłopot. – Rozpoczęliśmy ją w 2018 roku, a trzeba jeszcze dodać czas na przygotowanie dokumentacji. Inwestycję w bezpieczeństwo mieszkańców Świebodnej, bo tym głównie jest likwidacja osuwisk, chcemy zakończyć w grudniu tego roku – wyjaśnia starosta. Oprócz osuwiska ta inwestycja to także odbudowa korpusu drogowego na drodze Widaczów – Świebodna – Pruchnik.

W roku 2019 samorząd powiatowy wydał na to zadanie blisko 5 mln złotych. Całość, rozłożona na trzy lata, to około 11 milionów złotych. Zaangażowane są w to pieniądze powiatowe w wysokości 20%, resztę pozyskano z budżetu państwa.