Na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez samorząd powiatu jarosławskiego, zostało przyjętych 1240 uczniów. Warto dodać dla porównania, że w poprzednim roku szkolnym było ich 1237. - Zgodnie z planowanym harmonogramem działań, zakończył się już główny etap rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Do końca sierpnia odbywa się jeszcze rekrutacja uzupełniająca – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot....

Więcej

9 sierpnia, w starostwie Powiatowym w Jarosławiu, podpisano umowy w ramach programu "Mały strażak" z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jarosławskiego. W tegorocznej edycji otrzymało je 14. jednostek. Mogą je już wydawać na drobny sprzęt, potrzebny w codziennej służbie. - OSP stanowi bardzo ważny element systemu, który dba o nasze bezpieczeństwo. Dzięki dobrze wyposażonym jednostkom, ale przede wszystkim...

Więcej

- Oprócz otrzymanego dofinansowania, cieszy również to, że projekt jarosławskiego urzędu pracy „Szansa na lepsze”, uzyskał największą liczbę punktów na Podkarpaciu, zajmując pierwsze miejsce w ogłoszonym konkursie – informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu, Ewelina Olejarz, która 5 sierpnia w imieniu Starosty Jarosławskiego podpisała umowę o dofinansowanie. Warto tu uzupełnić, że w ramach wspomnianego konkursu, organizowanego przez Wojewódzki Urząd...

Więcej

Trwa kolejny etap w scaleniach i tzw. zagospodarowaniu poscaleniowym w powiecie jarosławskim. Do 26 lipca wg planów ma być gotowa dokumentacja projektowo-wykonawcza wspomnianego zagospodarowania poscaleniowego w Jodłówce i w Pruchniku. - Ta dokumentacja ma być kompleksowa, szczegółowo określająca zakres robót budowlanych oraz kosztorys. W jej zakresie jest m.in. przygotowanie dokumentacji budowy lub modernizacji dróg transportu rolniczego, dojazdów do zabudowań gospodarczych,...

Więcej

W dniach 24 – 25 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyły się konkursy na kandydatów na dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i placówek zostały wyłonione następujące osoby: Dorota Wierzbińska-Dubaj – kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu, Adam...

Więcej

Od czwartku, 17 czerwca, w powiecie jarosławskim ruszył nowy projekt społeczny skierowany dla osób z niepełnosprawnościami. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, bo taka jest jego nazwa, jest dofinansowany z rządowego Funduszu Solidarnościowego. Kwota, którą pozyskał na ten cel samorząd powiatowy to 623 tys. złotych, a operatorem Centrum jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu za pośrednictwem Powiatowego Centrum...

Więcej

Na podstawie ustawy „antycovidowej” Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu od kwietnia 2020 roku realizuje wsparcie dla podmiotów gospodarczych, zawarte w tzw. Tarczy Antykryzysowej. Do dziś jarosławski PUP wydatkował w jej ramach ponad 45 mln zł. - Szybka realizacja zadań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu umożliwiła uzyskanie wsparcia przedsiębiorcom, którzy w wyniku pandemii COVID-19 znaleźli się...

Więcej

10 czerwca odbył się odbiór przebudowywanej drogi powiatowa w Wiązownicy. Głównym elementem inwestycji była budowa ronda. Samorząd powiatu jarosławskiego większość pieniędzy na ten cel pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (d. Fundusz Dróg Samorządowych). Swój wkład finansowy w przedsięwzięciu miała także gmina Wiązownica. Zobacz relację TVP3 Rzeszów. Jest dostępna TUTAJ Całość kosztów wyniosła ponad 2 mln złotych, z dofinansowaniem z...

Więcej

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 920) zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada...

Więcej

W dniach 20-21 maja 2021 r. Starosta Jarosławski prowadzi powiatowe, kompleksowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem "Maj 2021". Ich tematem jest „Realizacja zadań operacyjnych podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Istotą ćwiczenia będzie ukazanie roli Starostwa Powiatowego w procesie podwyższania gotowości obronnej państwa, poprzez realizację przewidzianych dla niego zadań operacyjnych. Na...

Więcej