Umowa na realizację przebudowy dwóch dróg powiatowych: Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka oraz Wiązownica - Piwoda - Olchowa stała się faktem. Szczególnie ta pierwsza wzbudza duże oczekiwania, bo wiedzie do jednej z głównych miejscowości rekreacyjno-wypoczynkowych tej części Podkarpacia, czyli właśnie Radawy. Koszt obydwu inwestycji wynosi około 17 mln złotych, a połowę z tej kwoty zapewnia dofinansowanie z Rządowego Funduszu...

Więcej

Starosta jarosławski Stanisław Kłopot oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu zapraszają do udziału w akcji „Kocham, więc badam!”. Jej ogólnopolskim organizatorem jest Fundacja Słoneczna Przyszłość. Akcja ma na celu wykonanie bezpłatnych badań przesiewowych USG u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 12 lat. Specjalistyczny badania potrwają przez dwa dwa dni – 2 i 3 lipca - w Starostwie Powiatowym...

Więcej

Znamy już wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Ponad 116 mln złotych otrzymały: jarosławski samorząd powiatowy oraz gminy z terenu powiatu jarosławskiego. Przekłada się to na kilkadziesiąt różnorodnych inwestycji. O założeniach Programu oraz wspomnianych inwestycjach rozmawiali samorządowcy z powiatów jarosławskiego i przeworskiego, podczas spotkania zorganizowanego przez posła Tadeusza Chrzana w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu...

Więcej

Tegoroczne obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, który przypada 27 maja, w rocznicę pierwszych, wolnych wyborów samorządowych w 1990 roku, były okazją do wręczenia odznaczeń i medali nadanych przez Prezydenta RP wyróżniającym się samorządowcom. Był wśród nich także starosta jarosławski Stanisław Kłopot, uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Uroczystości odbyły się w Belwederze. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości ustanowiony w...

Więcej

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że po raz kolejny Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu otrzymało Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia. Oceny dokonał niezależny w decyzjach, profesjonalny ośrodek akredytacyjny - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa (CMJ). Certyfikat akredytacyjny stanowi dowód, iż jarosławski szpital funkcjonuje zgodnie z wymaganymi standardami, a także cechuje się wysoką jakością udzielanych świadczeń....

Więcej

16 maja 2022 r. starosta jarosławski Stanisław Kłopot podpisał umowy na realizację dwóch powiatowych inwestycji drogowych. Przedmiotem umów są drogi Jarosław – Wietlin – Łazy oraz Kidałowice – Morawsko. Pieniądze na ten cel samorząd powiatowy pozyskał z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Współfinansować je będą również miejscowe samorządy gminne. Obydwie drogi mają być gotowe w przyszłym roku. Podpisanie umów...

Więcej

Tematy drogowe zdominowały kolejną sesję Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 6 maja. – Przystępujemy do realizacji inwestycji drogowych, o których dofinansowanie składaliśmy wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu; dużych inwestycji, które sumując ich wartość, to prawie 41,5 mln złotych. Są to inwestycje realizowane przy udziale samorządów gminnych - mówił podczas sesji starosta Stanisław Kłopot. Mowa o...

Więcej

Już 9 maja planowane jest zakończenie gruntownego remontu drogi powiatowej Bystrowice – Hawłowice - Pruchnik. Pieniądze na ten cel, czyli blisko 1,2 mln złotych, samorząd powiatowy pozyskał m.in. z dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. - Jest to o tyle ważna inwestycja, że mieszkańcy czekali na nią kilkadziesiąt lat – wyjaśnia starosta jarosławski Stanisław Kłopot. A to dopiero preludium do...

Więcej

Od 4 maja 2022 roku wznawia działalność Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. WOKRO funkcjonuje w ramach realizacji rządowego programu "Za życiem", którego celem jest wsparcie rehabilitacyjne rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. - Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Jarosławiu a Ministerstwem Edukacji Narodowej, w ramach WOKRO realizowane są działania mające na...

Więcej

Niemiecki Salzlandkreis (d. Schönebeck) i Powiat Jarosławski współpracują ze sobą od 2001 roku. Po ponad dwudziestu latach, 22 kwietnia 2022 r., była okazja do odnowienia umowy partnerskiej, co jest istotne także wobec wspólnych działań podejmowanych przez obydwa samorządy na rzecz uchodźców wojennych i bezpośredniej pomocy Ukrainie. Dowodem tego był kolejny transport humanitarny, który przejechał wspólnie z niemiecką delegacją. Odnowienie współpracy...

Więcej