Program wyrównywania różnic między regionami

  • Wydrukuj
  • Email
  • Program wyrównywania różnic między regionami. Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Obszary programu, które będą realizowane w roku 2021:obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; obszar D – likwidacja barier transportowych; obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej; obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnychWnioski dotyczące programu w obszarach B, C, D, F należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu  w terminie do 12 lutego 2021r. Szczegółowe informacje oraz stosowne formularze znajdą Państwo TUTAJ

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Obszary programu, które będą realizowane w roku 2021:

  • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

Wnioski dotyczące programu w obszarach B, C, D, F należy składać w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu  w terminie do 12 lutego 2021r.

Szczegółowe informacje oraz stosowne formularze znajdą Państwo TUTAJ