„Zaproś nas do siebie!” 2021

 • Wydrukuj
 • Email
 • „Zaproś nas do siebie!” 2021. „Zaproś nas do siebie!” to całoroczny projekt dedykowany zespołom domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski. Poprzez organizację szkoleń dla pracowników instytucji, spotkania online, wsparcie dla dyrekcji, wizyty studyjne w regionach, konsultacje z ekspertami i ekspertkami, grupowe zadania oraz udział  w wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury chcemy wzmocnić zespoły i dać im zastrzyk inspiracji w pracy nad ofertą programową instytucji. „Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami. Instytucje, które wezmą udział w projekcie, otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:wzmocnienia kompetencji pracowników i pracownic instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole, wzmocnienie kompetencji dyrektorów i dyrektorek instytucji w zakresie zarządzania, rozwoju oferty programowej instytucji na 2022 rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.Na udział w projekcie może liczyć 14 ośrodków, które zgłoszą się i zostaną wyłonione w otwartym naborze. Projekt „Zaproś nas do siebie!” skierowany jest do domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowej instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). Program nie jest skierowany do bibliotek, muzeów oraz placówek oświatowych. Rekrutacja Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu odbędzie się dwuetapowo: I etap: nabór zgłoszeń: 15 lutego – 15 marca 2021 r. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 28 instytucji, II etap: rozmowy on-line: 6-16 kwietnia 2021 r. Kryteria wyboru:potencjał i motywacja zespołu Instytucji, zakres działań Instytucji/misja Instytucji, strategia Instytucji, wyzwania stające przed Instytucją, potencjał zasobów lokalnych, spójność i adekwatność Formularza Zgłoszeniowego InstytucjiWięcej szczegółów TUTAJ Informacja: Narodowe Centrum Kultury

„Zaproś nas do siebie!” to całoroczny projekt dedykowany zespołom domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski. Poprzez organizację szkoleń dla pracowników instytucji, spotkania online, wsparcie dla dyrekcji, wizyty studyjne w regionach, konsultacje z ekspertami i ekspertkami, grupowe zadania oraz udział  w wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury chcemy wzmocnić zespoły i dać im zastrzyk inspiracji w pracy nad ofertą programową instytucji.

„Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.

Instytucje, które wezmą udział w projekcie, otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

 • wzmocnienia kompetencji pracowników i pracownic instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,
 • wzmocnienie kompetencji dyrektorów i dyrektorek instytucji w zakresie zarządzania,
 • rozwoju oferty programowej instytucji na 2022 rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

Na udział w projekcie może liczyć 14 ośrodków, które zgłoszą się i zostaną wyłonione w otwartym naborze.

Projekt „Zaproś nas do siebie!” skierowany jest do domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowej instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). Program nie jest skierowany do bibliotek, muzeów oraz placówek oświatowych.

Rekrutacja

Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu odbędzie się dwuetapowo:

I etap: nabór zgłoszeń: 15 lutego – 15 marca 2021 r.

Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 28 instytucji,

II etap: rozmowy on-line: 6-16 kwietnia 2021 r.

Kryteria wyboru:

 • potencjał i motywacja zespołu Instytucji,
 • zakres działań Instytucji/misja Instytucji,
 • strategia Instytucji,
 • wyzwania stające przed Instytucją,
 • potencjał zasobów lokalnych,
 • spójność i adekwatność Formularza Zgłoszeniowego Instytucji

Więcej szczegółów TUTAJ

Informacja: Narodowe Centrum Kultury