2022 rok obfituje w istotne dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego rocznice. Przypominamy najważniejsze z nich. Patroni roku 2022 ustanowieni przez Sejm: Maria Grzegorzewska – naukowiec, pedagog specjalny, tyflopedagog, tyflopsycholog, działaczka społeczna. W 2022 roku przypada 100. rocznica założenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej (założycielką i patronką instytutu jest Maria Grzegorzewska). Maria Konopnicka (ur. 23 maja1842 r.) – pisarka, poetka, tłumaczka...

Więcej

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. O środki z programu można aplikować do 14 marca. W stosunku do poprzednich edycji budżet programu w 2022 r. został zwiększony do kwoty 11,5 mln złotych. Celem programu Kultura – Interwencje. Edycja 2022 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym,...

Więcej

W czwartek 19 sierpnia o godzinie czternastej, Narodowe Centrum Kultury uruchamia rejestrację na XI Ogólnopolską Giełdę Projektów „animacja + krajobraz”! Region, który podczas wizyt studyjnych 15 września bliżej poznają animatorzy i animatorki kultury to Małopolska, a część konferencyjna (16-17 września), w czasie której zaprezentowane zostaną najlepsze projekty animacyjne z ostatnich lat, odbędzie się w krakowskiej Nowej Hucie. Codzienne wyzwania i ...

Więcej

„Odkryj Swój Skarb” – III edycja konkursu na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej! Odkryj przed innymi swoją małą ojczyznę, wysyłając zgłoszenie do konkursu Narodowego Centrum Kultury! W tym roku dla laureatów i wyróżnionych przygotowano dwie nagrody: Warsztat połączony z zajęciami w terenie z tematyki interpretacji dziedzictwa, marketingu dziedzictwa lub podobny wraz z uroczystym wręczeniem dyplomów w Warszawie; Uczestnictwo w specjalnie przez nas przygotowanych webinarach. Do...

Więcej

Gry planszowe oprócz funkcji rozrywkowej mogą posiadać także wartość edukacyjną, stając się pomocnym narzędziem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jednym z przykładów gry uczącej przez zabawę jest planszówka „Ojczysty”, wydana przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Chcąc poznać jej potencjał w edukacji, NCK zrealizowało badanie, w ramach którego przygotowano „Ojczysty – dodaj do edukacji! Poradnik dla nauczycieli i edukatorów”. Poradnik jest dedykowany przede...

Więcej

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu od 1 marca 2021 Narodowe Centrum Kultury przejmuje od ministerstwa zadanie udzielania pomocy socjalnej dla twórców i artystów, w tym zarządzanie całym procesem wsparcia. W okresie pandemii jest to niezwykle ważne działanie. Będzie ono realizowane w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 12 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych tę formę...

Więcej

„Zaproś nas do siebie!” to całoroczny projekt dedykowany zespołom domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski. Poprzez organizację szkoleń dla pracowników instytucji, spotkania online, wsparcie dla dyrekcji, wizyty studyjne w regionach, konsultacje z ekspertami i ekspertkami, grupowe zadania oraz udział  w wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury chcemy wzmocnić zespoły i dać im zastrzyk inspiracji w pracy nad ofertą programową instytucji. „Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym...

Więcej

„Konwersja cyfrowa domów kultury” to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z jednej strony jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, z drugiej doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online. Projekt będzie miał charakter konkursowy – wsparciem zostaną objęte te...

Więcej

Ten rok to czas wielkich rocznic gigantów polskiej literatury. Czterech spośród nich decyzją Sejmu RP stało się oficjalnymi patronami roku 2021. Uchwałą sejmową z 27 listopada ubiegłego roku zostali w ten sposób uhonorowani: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyński, a obok nich także mąż stanu, obrońca demokracji i polskiej kultury: kardynał Stefan Wyszyński. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.  Poniżej przypominamy daty...

Więcej

Narodowe Centrum Kultury zachęca do skorzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych. „Opowieści i spacery językowe – wystawy do pobrania” powstały w ramach kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Można je wykorzystywać na lekcjach języka polskiego w szkołach, domach, na zajęciach w domach kultury lub innych instytucjach. Wystawa pt.: „Opowieści z babcinego podwórka. Językowy spacer wśród nazw roślin i zwierząt w polszczyźnie” przygotowana została z myślą o najmłodszych dzieciach. Dla nieco starszych opracowano „Ze słownikiem...

Więcej