Majowa sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Majowa sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. 27 maja odbyła się 36. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radni obradowali w trybie zdalnym, a całość sesji dostępna jest TUTAJ Na początku spotkania starosta jarosławski Stanisław Kłopot złożył życzenia z okazji przypadającego w terminie sesji, Dnia Samorządu Terytorialnego. - To święto wszystkich, którzy pełnią służbę na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Często jest to służba trudna, mozolna, wymagająca wiele poświęcenia. Ale daje bardzo wiele satysfakcji, gdy udaje się rozwiązywać problemy dnia codziennego naszych „małych ojczyzn”. I to stanowi o istocie samorządu, poczucie sprawstwa w rzeczach ważnych i istotnych - powiedział m.in. starosta. Wśród podjętych spraw przez radnych powiatowych były m.in. kwestie budżetowe oraz przyjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego. Wykaz aptek mogą znaleźć Państwo TUTAJ Podjęto także uchwałę w sprawie odpłatności w tworzonym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Jarosławiu, w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na którą to inicjatywę Powiat Jarosławski otrzymał pieniądze z budżetu państwa. Centrum będzie prowadziło, wyłonione w drodze konkursu, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Przyjęto także sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. Wyznaczono również, jako członka samorządu powiatowego, Barbarę Stawarz do komisji konkursowej, mającej wyłonić zastępcę dyrektora Centrum Opieki Medycznej ds. lecznictwa. Radni zdecydowali także o uznaniu za niezasadną złożonej skargi na działania Starosty Jarosławskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.
  • Galeria

27 maja odbyła się 36. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radni obradowali w trybie zdalnym, a całość sesji dostępna jest TUTAJ

Na początku spotkania starosta jarosławski Stanisław Kłopot złożył życzenia z okazji przypadającego w terminie sesji, Dnia Samorządu Terytorialnego. - To święto wszystkich, którzy pełnią służbę na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Często jest to służba trudna, mozolna, wymagająca wiele poświęcenia. Ale daje bardzo wiele satysfakcji, gdy udaje się rozwiązywać problemy dnia codziennego naszych „małych ojczyzn”. I to stanowi o istocie samorządu, poczucie sprawstwa w rzeczach ważnych i istotnych - powiedział m.in. starosta.

Wśród podjętych spraw przez radnych powiatowych były m.in. kwestie budżetowe oraz przyjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego. Wykaz aptek mogą znaleźć Państwo TUTAJ

Podjęto także uchwałę w sprawie odpłatności w tworzonym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Jarosławiu, w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na którą to inicjatywę Powiat Jarosławski otrzymał pieniądze z budżetu państwa. Centrum będzie prowadziło, wyłonione w drodze konkursu, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Przyjęto także sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. Wyznaczono również, jako członka samorządu powiatowego, Barbarę Stawarz do komisji konkursowej, mającej wyłonić zastępcę dyrektora Centrum Opieki Medycznej ds. lecznictwa.   

Radni zdecydowali także o uznaniu za niezasadną złożonej skargi na działania Starosty Jarosławskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.