Nowa oczyszczalnia ścieków w Świętem

  • Wydrukuj
  • Email
  • Nowa oczyszczalnia ścieków w Świętem. 26 maja 2021 r. wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar wraz z prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno Adamem Lisańczukiem oraz prezesem firmy GEO Sp. z o.o. Bogusławem Bijosiem- generalnym wykonawcą, dokonali otwarcia oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte. Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV „Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. Ogólna wartość zadania to 17 022 126,23 zł w tym dofinansowanie 8 485 870,58 zł a także preferencyjna pożyczka w kwocie 2 000 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Gminy Radymno i Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno. Przedsięwzięcie obejmowało modernizację, rozbudowę obiektów części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie architektury, konstrukcji, technologii, instalacji sanitarnych, elektrycznych i AKPiA, zagospodarowanie terenu, oraz rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni. Wybudowana została również instalacja fotowoltaiczna, co pozwala na poprawienie efektywności kosztowej oczyszczania ścieków. Na uroczystości zjawili się zaproszeni goście: Tadeusz Chrzan Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Anna Huk Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Marcin Zaborniak Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Stanisław Kłopot Starosta Jarosławski, Andrzej Ćwierz Radny Województwa Podkarpackiego, Barbara Stawarz Radna Powiatu Jarosławskiego, Marek Kisielewicz Radny Powiatu Jarosławskiego, Radni Gminy Radymno z Przewodniczącym Rady Janem Fusiek, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno wraz z Przewodniczącym Rady Dariuszem Kosińskim, Lucyna Piruta Skarbnik Gminy Radymno oraz Beata Gałęza Sekretarz Gminy Radymno a także inspektor nadzoru Wiesław Janowicz, pracownicy PKGR oraz firmy GEO. Po uroczystym rozpoczęciu nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie zaproszeni goście mieli okazję przyjrzeć się z bliska poszczególnym instalacjom. Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Adam Lisańczuk przedstawił zasady działania całego systemu oczyszczania ścieków. Spotkanie zakończyło oficjalne podpisanie protokołu odbioru robót. Wszystkim osobom, zaangażowanym w realizację tego dużego przedsięwzięcia wyrażamy ogromną wdzięczność. Informacja: Urząd Gminy w Radymnie
  • Galeria

26 maja 2021 r. wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar wraz z prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno Adamem Lisańczukiem oraz prezesem firmy GEO Sp. z o.o. Bogusławem Bijosiem- generalnym wykonawcą, dokonali otwarcia oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte. Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV „Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. Ogólna wartość zadania to 17 022 126,23 zł w tym dofinansowanie 8 485 870,58 zł a także preferencyjna pożyczka w kwocie 2 000 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Gminy Radymno i Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno.

Przedsięwzięcie obejmowało modernizację, rozbudowę obiektów części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie architektury, konstrukcji, technologii, instalacji sanitarnych, elektrycznych i AKPiA, zagospodarowanie terenu, oraz rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni. Wybudowana została również instalacja fotowoltaiczna, co pozwala na poprawienie efektywności kosztowej oczyszczania ścieków.

Na uroczystości zjawili się zaproszeni goście: Tadeusz Chrzan Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Anna Huk Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Marcin Zaborniak Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Stanisław Kłopot Starosta Jarosławski, Andrzej Ćwierz Radny Województwa Podkarpackiego, Barbara Stawarz Radna Powiatu Jarosławskiego, Marek Kisielewicz Radny Powiatu Jarosławskiego, Radni Gminy Radymno z Przewodniczącym Rady Janem Fusiek, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno wraz z Przewodniczącym Rady Dariuszem Kosińskim, Lucyna Piruta Skarbnik Gminy Radymno oraz Beata Gałęza Sekretarz Gminy Radymno a także inspektor nadzoru Wiesław Janowicz, pracownicy PKGR oraz firmy GEO. Po uroczystym rozpoczęciu nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie zaproszeni goście mieli okazję przyjrzeć się z bliska poszczególnym instalacjom. Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Adam Lisańczuk przedstawił zasady działania całego systemu oczyszczania ścieków. Spotkanie zakończyło oficjalne podpisanie protokołu odbioru robót.

Wszystkim osobom, zaangażowanym w realizację tego dużego przedsięwzięcia wyrażamy ogromną wdzięczność.

Informacja: Urząd Gminy w Radymnie